Sdílení firemních automobilů přináší úspory

Zavedení sdíleného vozového parku může správcům firemních vozových parků přinést úsporu nákladů a vyšší využití vozidel.

Podle posledních trendů v oblasti fleetmanagementu firmy přestávají poskytovat vlastní pracovní vůz každému zaměstnanci. Raději koupí několik vozidel, která potom může použít jakýkoliv pracovník, pokud potřebuje jet například na služební cestu, a poté jej zase vrátí zpět. Sdílený vozový park je stále častěji považován za nákladově efektivní a finančně zajímavou alternativou ke krátkodobým zápůjčkám automobilů.

Z nedávného výzkumu vyplynulo, že 43% z dotázaných řidičů používá pro služební cesty vlastní automobil a 37% z nich si půjčuje automobil ze sdílené firemní flotily.
Adrian Bewley , ředitel sekce pronájmu vozidel ve společnosti Enterprise Rent- A- Car, situaci okomentoval: „Výhody sdílené firemní flotily nepřestavují jen úsporu nákladů na provoz automobilů. Napomáhají také ke změně v chování zaměstnanců a k tomu, aby pečlivěji přemýšleli nad tím, kam a zda-li skutečně potřebují cestovat. Sdílení firemních automobilů a denní pronájem může podnikům pomoci k lepšímu využití firemních vozů a tím snížení nákladů na jejich provoz. Mohou také pomoci změnit celou organizační kulturu vozového parku.“

Především správci vozových parků v menších podnicích by měli zauvažovat nad tím, zda-li nevyužít možnosti sdílení firemních vozů. Každý flotilový vůz navíc totiž zatíží rozpočet více, než v případě větších podniků, sdílené vozy mohou ale samozřejmě využít i velké společnosti. Podle odborníků je průměrný automobil v provozu jen hodinu denně. Jedno sdílené auto tak dokáže při dobré organizaci jeho využití nahradit 5-6 firemních vozů. Úspora celkových nákladů na vlastnění automobilu (TCO) může být tedy značná. Odborníci také radí využít této služby, pokud firemní auto nenajede více než 15 tisíc kilometrů za rok.