Množí se reklamace neodborně opravených automobilů

Podle nedávného výzkumu přibývá zákazníků, kteří si nechávají automobily poškozené v době záruky opravovat v levných servisech, které vůz často opraví nekvalitně.

Dle údajů od autorizovaných prodejců nových vozidel lze odhadnout, že zákazníci reklamují u prodejců až 30% vozidel během záruční doby. Z tohoto počtu bylo v minulosti každé čtvrté vozidlo poškozeno při dopravní nehodě.

Přestože škoda na zánovním voze po nehodě je občas malá a nijak zvlášť neovlivní jeho bezpečnost nebo prodejní hodnotu, neodborné opravy mohou způsobit mechanické problémy, které vyplynou na světlo později, nebo mohou zůstat i zcela bez povšimnutí. Nesprávně opravené vozy mají nejen nižší hodnotu, ale často bývají také nebezpečné, což se ukáže třeba až při další dopravní nehodě.

Často se stává, že si majitelé nechávají svá auta opravovat v servisech, které neznají přesné postupy na opravu zejména těch vozů, které byly při nehodě těžce poškozeny. Pokud s ním po opravě přijedou k původnímu prodejci s tím, že chtějí reklamovat nějaký nedostatek v rámci záruky, často se stává, že prodejce dá od takového vozu ruce pryč. V řadě případů by totiž musel provést i odstranění předchozí neodborné a nekvalitní opravy, což pro něj představuje náklady navíc. Zejména správci početných firemních flotil by si tak měli pečlivě vybírat svého servisního partnera. Levnější, ale nekvalitní oprava totiž může v konečném důsledku vyjít dráž, než kvalitní oprava v autorizovaném servisu.

Liz Fisher, ředitel prodeje u společnosti Accident Exchange, říká: „Žádný autorizovaný prodejce nechce provést opravu v rámci reklamace, jestliže odhalí, že byl vůz již dříve neodborně opraven. Takováto oprava totiž komplikuje všechny další servisní zásahy na voze, zejména může snížit jeho bezpečnost.“

Aby mohla být u bouraného vozu zachována bezproblémová záruka, je třeba ho svěřit do rukou vyškolených pracovníků, kteří ho opraví podle přesného výrobcem stanoveného servisního schématu a postupu. Kvalitní servisní partnery najdeme jak mezi značkovými, tak neautorizovanými servisy. Pokud servis dobře neznáme, vyplatí se po prvních opravách přizvat nezávislého znalce, který posoudí jak kvalitu opravy, tak i její cenu.