Mnoho zaměstnanců se neumí postarat o svěřený automobil

Aktuální výzkum ukázal, že většina zaměstnanců neví, jaký druh oleje patří do motoru jim svěřených firemních vozů a ani průběžně nekontrolují stav hladiny oleje v motorovém prostoru.

Průzkum provedený mezi tisícovkou firemních řidičů ukázal, že 96 % z nich se nezajímá, jakou specifikaci motorového oleje výrobce vozu předepisuje, a spoléhá na doporučení mechanika. Ještě více alarmující je ale fakt, že 65% respondentů neví, jaká viskózní třída je pro jeho automobil doporučená.
„Motorový olej pracuje ve velmi těžkých podmínkách. Musí zajistit mazání, chlazení a čištění motoru, přičemž je vystaven velkému rozptylu teplot – od studených startů při zimních mrazech až po vysoké tlaky a teploty panující v motoru při jeho vysokém zatížení. Výrobci znají nároky, které vozidlo na olej klade, a to je důvod, proč bychom se při volbě motorového oleje měli držet jimi stanovenými viskózními a výkonovými třídami,“ zdůrazňuje význam výběru správného motorového oleje Tim Shallcross , vedoucí technického institutu IAM.

Olej špatné specifikace způsobuje větší opotřebení motoru, které může vyústit až v jeho nenávratné poškození. Tím nakonec utrpí i hodnota vozu.
Téměř pětina z tisíce dotázaných firemních řidičů také přiznává, že hladinu motorového oleje ve svém svěřeném automobilu kontroluje až poté, co se jim na palubní desce rozsvítí varovná kontrolka.

Tím ale riskují vážné poškození motoru, jelikož už dlouho předtím, než se rozsvítí kontrolka mazání, může být tlak oleje nízký a velmi namáhané součásti motoru tak nejsou dostatečně mazány.

 Když už ale na kontrolu oleje dojde, více než polovina dotázaných (51,6%) uvedla, že tento úkon raději svěří někomu jinému, například obsluze čerpací stanice nebo nějakému z přátel či příbuzných.

Další dvě třetiny respondentů (60,2%) přiznaly, že olej ve svých vozech mění nejvýše jednou ročně bez ohledu na ujeté kilometry, a téměř jeden z deseti oslovených (8,6%) motorový olej neměnil už více než dva roky.