Flotily nejsou přesvědčeny o přínosu telematických systémů

Leasingové společnosti, které chtějí proniknout na trh telematiky, naráží na nezájem z řad firemních flotil.

Průzkum, který provedla společnost TrackCompare, ukázal, že o využití telematiky má zájem pouze jedna z deseti oslovených firem. Obávají se totiž nákladů navíc.

Z necelých 500 oslovených firemních flotil používá nějaký telematický systém pouze čtvrtina z nich. Více než třetina (38 %) ze společností svá vozidla nesledují. Uvedly, že tuto cestu nepovažují jako vhodnou pro snižování nákladů, naopak to pro ně představuje investice navíc. 12% podniků uvedlo, že důvěřuje svým řidičům a k nasazení telematiky zatím nebyly donuceny.

Firmy, které podobné technologie ve svém vozovém parku používají, mají sjednány různě dlouhé smlouvy – od několika měsíců až po 5 i víceletý kontrakt. Čtvrtina respondentů měla smlouvu sjednanou na tři roky.
Za největší přínos telematiky podniky považují možnost kontroly a sledování polohy firemních vozů v reálném čase, důslednější dodržování předpisů ze strany zaměstnanců a snížení spotřeby paliva a snížení nákladů na palivo u firemních vozů. Řada oslovených firem ocenila také zvýšení efektivity a produktivity po nasazení telematiky.

Přestože se společnosti nabízející sledovací systémy zaměřují zejména na poskytovatele leasingu automobilů, jehož velká část firem využívá, pouze 29% leasingových společností nabídlo využití telematiky svým zákazníkům, a jen 6% z nich ji začalo využívat.

„Telematika se stala nedílnou součástí pronájmu automobilů a tento průzkum ukazuje, že jejich poskytovatelé se musí více snažit komunikovat se svými zákazníky a nabídnout jim výhody, jež jim může využívání telematických systémů přinést,“ říká Kjell Anderton, ředitel společnosti TrackCompare, která se od roku 2009 zabývá vývojem těchto systémů.

Studie BCG naznačuje, že do roku 2020 budou tyto systémy instalovány ve více než 15% všech vozidel. Například v Itálii, jsou už nyní telepatické aplikace u nových vozů povinné. Také velká část evropských pojišťoven pomocí telematických systémů hodnotí rizikovost řidiče. Díky získaným datům z provozu vyhodnocují nové parametry – vzdálenost, čas, místo a chování za volantem.

Nejčastějším důvodem pro zabudování GPS lokátoru je snaha o snížení spotřeby PHM, reálný monitoring jízdy a obecně zefektivnění provozu vozového parku. Kromě samotného zavedení elektronické knihy jízd je však nutné nastavení také dalších opatření, která souvisejí s firemní car policy. Například umožnit přístup vedoucím útvarů k monitorování jízd svých podřízených nebo optimalizovat typ vozidla, druh paliva a další provozní náklady podle počtu najetých kilometrů za kalendářní rok.