Méně bourat znamená ušetřit

Řada firem nemá zavedeny základní bezpečnostní předpisy týkající se doby řízení nebo zákazu alkoholu či drog za volantem služebního vozu.

 

Z posledních průzkumů vyplívá, že firemní řidiči jsou zodpovědní za 40 % všech dopravních nehod. Z toho každá pátá nehoda představuje náraz do pevného objektu, jako je most, budova nebo zeď. Ve 22% případů jde o srážku s jiným automobilem. Zajímavostí je, že kolize s chodci, cyklisty nebo zvířaty představují jen 2% z celkového počtu zaznamenaných nehod.

Společnosti provozující rozsáhlejší vozové parky bude jistě zajímat skutečnost, že průměrné náklady na odstranění následků škodní události, včetně ceny opravy, kompenzace závazků třetích stran a pronájem náhradního vozu činí v zahraničí přes 30 tis. Kč. V této částce však nejsou zahrnuty další prostoje, absence zaměstnance, nebo logistické vícenáklady.

Sama skutečnost, že firemní zaměstnanci jsou zodpovědní za 40 % všech nehod, naznačuje, že by se podniky měly více snažit zvýšit bezpečnostní standardy a snažit se řidiče naučit jezdit bezpečněji. Ze zahraničních průzkumů vyplynulo, že 78 % z oslovených firemních flotil dovoluje svým zaměstnancům za jízdy volat pomocí technologie HandsFree.  Jakékoliv používání mobilního telefonu přitom řidiče rozptyluje a přispívá ke vzniku dopravních nehod. Zaměstnanci také často nedodržují bezpečnostní přestávky při dlouhých cestách, odborníci doporučují po každých dvou hodinách za volantem zastavit na 15 minut. Podle průzkumu přes 14% mužů řídí bez zastavení v kuse i více než 6 hodin, ve srovnání s 3% žen, celá polovina mužů v sedadle řidiče sedí více než 4 hodin bez přestávky, v případě žen je to jen 31% z nich.

Jen necelá polovina firem posílá své řidiče na zrakové testy. Pro zbylou část z nich tato kontrola není důležitá, nebo do těchto prohlídek nechtějí investovat. Zraková kontrola přitom dokáže odhalit i závažná onemocnění, mezi něž patří například cukrovka, vysoký krevní tlak nebo riziko mozkové mrtvice.