E-learning: jedna z cest pro firemní řidiče

Řada společností nabízí on-line školení řidičů, které jim pomůže správně se zachovat v případě krizových situací.

On-line školení řidičů je na vzestupu. Například společnost Road Skills nedávno spustila novou on-line službu E-Driving, která se snaží řidiče připravit na krizové situace, které je mohou potkat za volantem firemního vozu.

Tato forma školení má zajistit pohodlný přístup firemních řidičů k informacím například z pohodlí domova. Školení má přispět ke zlepšení řidičských dovedností, poskytnout teoretický základ k tomu, jakým způsobem se zachovat v případě autonehody apod.

Užitečné informace v něm najdou jak řidiči osobních aut a dodávek, tak motoristé jezdící s nákladními vozy. Počet automobilů na silnicích se neustále zvyšuje, řada podniků se příliš nesnaží pro své zaměstnance zajistit dostatek znalostí k tomu, aby se mohli řádně připravit na různé dopravní situace, a předcházet tak dopravním nehodám. Každá nehoda totiž představuje zbytečné náklady na opravu vozu, zapůjčení náhradního, případně také náklady na léčbu zaměstnance.

Mezi českými firmami jsou stále populární spíše klasická školení, na nichž je řidič fyzicky přítomen. Nyní je velký zájem o kurzy bezpečné jízdy zejména s orientací na školu smyku. Autoškoly a některé další specializované firmy nabízejí pro firemní zaměstnance většinou skupinové kurzy, které obvykle trvají kolem čtyř až osmi hodin a stojí přibližně 3500 korun za jednoho řidiče. V rámci kurzů bezpečné jízdy (školy smyku) dostanou účastníci kurzu od instruktorů teoretické informace nutné pro zvládání krizových situací, což si následně mohou vyzkoušet v praxi. Vodou pokryté kluzné fólie nasimulují ty nejzákeřnější situace a řidiči se je naučí zvládat bez rizika. Podniky také nechávají své zaměstnance absolvovat kurzy defenzivní jízdy nebo kurz ovládání vozidla, ve kterém se firemní řidiči naučí správně manévrovat, brzdit a ovládat vozidlo.

On-line školení se hodí jak pro malé, tak pro velké podniky s mnoha řidiči. Oproti klasickým školením mají výhodu v nižší ceně – v průměru 300 Kč na jednoho zaměstnance. I zde ale platí, že čím vyšší počet osob se kurzu zúčastní, tím je jeho cena nižší. Další výhodou je úspora času, časová nezávislost a bezproblémová dostupnost studijních materiálů. Oproti fyzické přítomnosti zaměstnance na školení nabízí on-line kurzy nižší míru interakce s lektorem a celkovou neosobnost při kontaktu s e-learningovou platformou. Je třeba zmínit i riziko špatného výběru poskytovatele takovéhoto kurzu a v neposlední řadě nemožnost využití on-line školení pro řidiče profesionály.