Řidiči při cestách do zaměstnání často překračují rychlost

Ve Velké Británii spěchají motoristé zejména na dálnicích, Němci na hlavních meziměstských silnicích a řidiči ve Francii a Španělsku jezdí rychleji bez ohledu na typ silnice.

 

Průzkum mezi evropskými motoristy ukázal, že 63 % všech řidičů se přiznává k překračování rychlosti při cestě do zaměstnání. Více než třetina (34 %) z nich potom připouští, že tak činní minimálně jednou týdně.

Když se těchto motoristů společnost Mix Telematics dotázala, proč to dělají, nejčastější odpovědí bylo, že nechtějí omezovat plynulost silničního provozu (53%), část z nich své jednání zdůvodnila pracovními povinnostmi.

Přes 40 % všech řidičů, kteří rychlost překračují při cestě do zaměstnání, tak činí na dálnicích, silnicích prvních tříd a ve městech. Zde byly zaznamenány značné rozdíly mezi řidiči z jednotlivých zemí Evropy. Ve Velké Británii spěchají motoristé zejména na dálnicích, Němci na hlavních meziměstských silnicích a řidiči ve Francii a Španělsku jezdí rychleji bez ohledu na typ silnice.

Než vyššího rizika, že se stanou účastníky dopravní nehody, se řidiči překračující rychlost spíše obávají, že budou zastaveni policejní hlídkou.
Pokud jde o pokuty za překročení rychlosti za posledních 12 měsíců, nejvíce byli postihováni řidiči nákladních automobilů (17 % oslovených), následují řidiči dodávek (14%) a motoristé za volantem osobních automobilů (9 % respondentů). Ve většině případů si hříšník musel pokutu zaplatit ze svého, výjimkou jsou řidiči autobusů, kterým každou druhou sankci zaplatil zaměstnavatel.

Ze zkoumaných zemí překračují řidiči nejčastěji rychlost ve Velké Británii, v těsném závěsu jsou Španělé, Francouzi a Němci.
Pokud jde o rozdíl mezi muži a ženami za volantem, obě pohlaví jsou si vědoma nebezpečí pramenící z překračování povolené rychlosti. Téměř dvakrát více mužů oproti ženám ale věří, že mohou bezpečně řídit i ve vysoké rychlosti.

Pouze 20 % všech firemních řidičů v Německu prohlásilo, že při jízdě dodržují předpisy. Ve Španělsku nikdy nepřekročilo povolenou rychlost 40% oslovených řidičů, za nimi následují Britové (39 %) a Francouzi (34%).

„Vzhledem k výsledkům provedeným naší společností by se fleetoví manžeři měli více zajímat, jak firemní řidiči jezdí se svěřenými vozy, “ řekl Steve Coffin , marketingový a provozní ředitel Mix Telematics.