Firmy se obávají zákazu telefonování při jízdě

Podle nedávného průzkumu by měl zákaz vyžívání technologie HandsFree během jízdy obrovský dopad na efektivitu podnikání.

Více než dvě třetiny (68 %) oslovený fleetových manažerů se domnívají, že by zákaz telefonování prostřednictvím technologie HandsFree snížil obrat jejich firmy o více než 25%, zatímco třetina (36,9%) se obává až o polovinu nižších výnosů.

Na druhou stranu, většina z nich si ale uvědomuje, že používání HandsFree během jízdy řidiče rozptyluje. Pětina z dotázaných správců flotil si také uvědomuje, že telefonování při jízdě zvyšuje riziko vážné dopravní nehody.

Firemní řidiči jsou dnes při přepravě stále více závislí na moderních technologiích. Proto je většina provozovatelů vozových parků jednohlasně proti zákazu používání takových zařízení.

O úplném zákazu telefonování se nyní hovoří ve Velké Británii, kde s tímto návrhem přišli odborníci z organizací zabývajících se bezpečností silničního provozu. O zákazu jakéhokoliv používání mobilních telefonů při řízení v roce 2011 jednala i česká vláda. Návrh ale nebyl přijat.
Nedávný mezinárodní výzkum ukázal, že řidiči, kteří během jízdy telefonují, ať už ručně nebo prostřednictvím HandsFree, mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že se stanou účastníky dopravní nehody a zraní se. Reakční doba u telefonujícího řidiče byla v testu dokonce vyšší, než kdyby řídil s 0,8 promile alkoholu v krvi. Oproti plně soustředěnému motoristovi potom byla reakční doba více než dvojnásobná. Rozptýlení motoristé mají také problémy s dodržováním maximální dovolené rychlosti a s prostorovou orientací.

V České republice se v souvislosti s touto problematikou mluví o tzv. „nevěnování se plně řízení.“ V případě, že je řidiči prokázáno porušení této důležité povinnosti, může být potrestán. Výše trestu je ale individuální, jelikož každá dopravní nehoda je posuzována samostatně s ohledem na okolnosti jejího vzniku a soud při tomto posuzování, zda-li došlo k  naplnění znaků daného trestného činu, musí mimo jiné zkoumat existenci příčinné souvislosti mezi porušením důležité povinnosti a následkem jednání.

Odborníci proto správců firemních vozových parku radí, aby se snažili telefonní hovory firemních řidičů v největší možné míře omezit. I přes to, že jim moderní komunikační technologie usnadňují práci a zlepšují produktivitu, nemělo by to pro ně být důležitější, než ohrožení bezpečnosti zaměstnanců a ostatních účastníků silničního provozu.