Zůstatková hodnota ovlivňuje krátkodobé pronájmy vozidel

Vzrůstající obliba denního pronájmu a zkracující se životní cykly automobilů podle slov předních leasingových společností negativně ovlivní zůstatkovou hodnotu vozidel.

Společnost Pendragon Contracts nabízející  leasing a pronájem vozidel prohlásila, že jen v průběhu roku 2013 se zájem o pronájem vozidel zvýšil o 20%. Jako jeden z důvodů je podle ní i zkracující se délka životního cyklu automobilů. 

Výrobci se snaží nová auta vyrábět co nejlevněji, používají méně kvalitní materiály a plánovaná živostnost jednotlivých součástí je kratší. Dnešní nové vozy už nevydrží tolik, co dříve a mnoha společnostem se tak nevyplatí kupovat nová auta a raději dají přednost jejich pronájmu.

Pokles zůstatkové hodnoty byl už zaznamenán u vozů se čtyřletým cyklem. Podle Pendragon Contracts je tak možné, že zanedlouho nastane doba, kdy si firmy budou vozy hlavně půjčovat, a ty které koupí do přímého vlastnictví, si ponechají, dokud bude jejich provoz rentabilní a po té je nechají rovnou zlikvidovat.

Tento scénář je pravděpodobný zejména u společností provozujících dodávky a jiná užitková vozidla, jejichž pořizovací cena je vysoká.
Většina fleeetových manažerů vyřazuje staré a nakupuje nové vozy po pěti letech, a zbylá část firem provozuje své automobily až do konce jejich životnosti. V tomto případě se nejčastěji jedná o životní cyklus v rozmezí 6 až 8 let. Riziko této koncepce spočívá v tom, že se zvyšujícím se věkem automobilu stoupá také pravděpodobnost výskytu nějaké velmi nákladné poruchy nebo se mohou neplánovaně vyskytnout různé drahé úkony v rámci údržby. 

Zůstatkové hodnoty ojetých dodávek jsou ale nyní historicky nejvyšší i přes zvyšování jejich průměrného věku a přes jejich vyšší kilometrový nájezd. Tento trend je spolu s vyrovnanou poptávkou po tomto typu vozidel výhodný především pro společnosti provozující například autodopravu. Při obměně jejich vozového parku, který z velké části tvoří užitkové automobily, dostanou při prodeji vysloužilých vozů více peněz.

A jaké jsou priority zákazníků, kteří vysloužilá firemní auta kupují? Na prvním místě je pro ně důležitý dobrý technický stav vozu, kupující si často raději připlatí i desetitisíce korun za zachovalý a dobře udržovaný vůz. Tato skutečnost by mohla být pro fleetové manažery vodítkem, jak zabezpečit co nejvyšší zůstatkovou hodnotu svých vozů – nezanedbávat jejich údržbu a hlídat, jakým způsobem s nimi zaměstnanci zacházejí.