Nový typ katalyzátoru by mohl cestou k levnějším autům

Objev zahraničních vědců by mohl pomoci snížit cenu automobilů. Nový katalyzátor má být totiž levnější na výrobu a také pomoci k nižší spotřebě paliva.

Podle dosavadních testů londýnských vědců, který nový typ katalyzátoru zkonstruovali, má vůz s novým katalyzátorem nižší spotřebu až o tři procenta. Snižuje také množství CO2, který každé vozidlo vypouští do ovzduší.

Jeho podstatnou výhodou je nižší obsah platiny a dalších vzácných kovů, které se při výrobě katalyzátorů používají, a to až o 80%. Jelikož tyto materiály představují 60-70% z celkové ceny katalyzátoru, jejich menší použité množství by mohlo výrazně snížit náklady automobilek na výrobu nových vozů.

Výčet výhod nového výrobku oproti doposud používanému typu katalyzátorů nekončí. Měl by mít také o mnoho delší životnost. U současných vozů klesá po 100 tis. km účinnost katalyzátoru o 35%. Děje se tak z důvodu zanesení aktivní vrstvy z vzácných kovů, někdy také kvůli špatnému technickému stavu vozu. Podle laboratorních testů se díky znatelně nižšímu obsahu platiny u nových produktů sníží po stejné ujeté vzdálenosti účinnost pouze o 4%.

Oxidační a redukční katalyzátory jsou nejdůležitějším prvkem regulování emisí ve výfukových plynech automobilů. Od jejich masového nasazení v 80. letech minulého století se ale jejich vývoj prakticky nepohnul kupředu. U konvenčního katalyzátoru se používá keramický či ocelový nosič protkaný drobnými kanálky, na kterém je nanesena aktivní vrstva vzácných kovů, například platiny. Výfukové plyny proudí skrze tyto kanálky a nastává zde chemické reakce, při níž dochází k rozkladu škodlivých látek na plyny běžně se vyskytující v atmosféře.

Odborníci u nového typu katalyzátoru zvýšili činnou plochu a zároveň ztenčili aktivní vrstvu z vzácných kovů. Výsledkem by měl být účinnější produkt s nižší cenou a delší životností.

Nová generace katalyzátoru také snižuje spotřebu paliva, protože výfukovým plynům klade menší odpor při jejich cestě z motoru do ovzduší. Výsledkem je také vyšší výkon a lepší projev pohonné jednotky.

Klíčovým krokem k jejich rozšíření do automobilů je zahájení jejich masové výroby. Až se tak stane, motoristé včetně firem by se mohli dočkat levnějších a zároveň ekologičtějších vozů s menšími servisními nároky.