Aktuální flotilové trendy – nasazování omezovačů rychlosti a menší využívání firemních vozů

Firmy se stále snaží maximalizovat efektivitu svých vozových parků. Aktuálně jsou v kurzu omezovače rychlosti a omezování nároků zaměstnanců na firemní vozy jako benefitu k práci.

Ceny pohonných hmot jsou vysoké a manažeři firemních flotil se všemožně snaží snižovat náklady na pohonné hmoty u firemních vozů. Průzkum společnosti Cobra, která nabízí produkty týkající se telematiky, bezpečnosti a zabezpečení vozidel, ukázal, že se firmy inspirovaly u velkých dopravních společností, které provozují nákladní vozidla, a během posledních tří měsíců se zdvojnásobil zájem flotil o používání omezovačů rychlosti u svých vozidel.

„Omezovače rychlosti jsou cenově dostupné a praktické řešení, jak snížit spotřebu pohonných hmot. Díky tomu stoupá zájem o tyto produkty“, řekl Andrew Smith, výkonný ředitel společnosti Cobra.

Omezení rychlosti firemních vozů může přinést i jiné pozitivum, než jen snížení nákladů na provoz. Tím, že velké procento firemních řidičů jezdí přes limity maximálních rychlostí, se také stávají nebezpečnější pro ostatní řidiče. Podle jejich slov to dělají proto, že nechtějí ztratit rychlost. Každé přibrzdění a následné přidání plynu totiž jednak zvyšuje spotřebu, ale především zpomaluje jízdu. Některé cesty jsou plánovány takovým způsobem, aby řidič během jednoho výkonu dojel na místo určení (takzvaný režim just in time). Někdy je proto potřeba trochu pospíchat. V některých případech ale řidiči pospíchají až přespříliš. Omezovače rychlosti jim toto ale nedovolí, což má tedy pozitivní vliv i na zvýšení bezpečnosti provozu. Sníží se šance, že řidič zaviní nehodu a tím také hrozba vysokých nákladů na odstraňování jejich následků.

Podniky se stále musejí potýkat s dopady hospodářského poklesu a rostoucími cenami pohonných hmot, které od roku 2007 vzrostly o více než 50%. Vzhledem k těmto okolnostem je pochopitelné, že se správci firemních vozových parků snaží hledat různá opatření k omezení vzdálenosti, kterou zaměstnanci s firemními vozy urazí.

Fleetoví manažeři také důkladněji plánují cesty pro své zaměstnance a snaží se maximalizovat efektivitu využití firemního vozu.
Zaměstnanci už také nemohou firemní vozy využívat pro soukromé účely v takové míře, jak tomu bylo doposud. Náklady na jejich provoz rostou, a místo vlastního vozu jako benefitu k práci jsou tak zaměstnanci ve větší míře odkázáni na svoje vlastní automobily.

Podniky také více svým zaměstnancům při služebních cestách doporučují využívat veřejnou dopravu. U řady firem je cesta podnikovým autem až poslední možností, kterou zaměstnanci při obchodní cestě mají. Také se upouští od klasických firemních cest, a pokud je to možné, nahrazují se videokonferencemi. Všechny tyto aspekty přispívají k tomu, že firemní auta již nejsou tak vytěžována, jako dříve.