Flotily jsou stále více závislé na leasingových společnostech

Mnoho podniků přenechává starosti ohledně správy vozového parku na leasingových společnostech.

 Podle Jamese Taylora, ředitele prodeje u společnosti Opel, přenechává řada firem povinnosti a úkoly fleetových manažerů na leasingových společnostech. Ty tím zvyšují svůj vliv na efektivním podnikání svých zákazníků.

Tento trend lze pozorovat zejména u velkých společností. Ty například po odchodu správce vozového parku do důchodu už nezaměstnají dalšího, ale jeho povinnosti převedou na poskytovatele leasingu. Malé a střední podniky těchto služeb zatím příliš nevyužívají.

Celkově firmy dnes využívají leasingové společnosti více než kdy jindy, a tento trend má podle odhadů odborníků dále pokračovat.
Podle Taylora dnes  v západní Evropě 90% firem nakupuje nová auta nejčastěji formou operativního leasingu, pouze 10% z nich je kupuje do přímého vlastnictví. Při nákupu dodávek je ale situace odlišná – 75% kupují podniky přímo, leasingu u nich využívá pouze 25 %.

Už několik let se nemění doba, na jakou firmy sjednávají leasingové smlouvy – nejčastěji se jedná o čtyřleté kontrakty. Výhodou tohoto řešení je, že ihned při koupi znají celoživotní náklady na provoz auta včetně údržby. Jsou totiž uvedeny ve smlouvě spolu s limitem ujetých kilometrů.

U vozů, které jsou v přímém vlastnictví firmy, se ale životní cyklus prodlužuje. Řada fleeetových manažerů automobily nemění do té doby, dokud je jejich provoz rentabilní. Výjimkou potom nejsou životní cykly 8 i více let. Jedná se především o dodávky, jejichž pořizovací cena je vysoká. Proto je podniky provozují, dokud se jim to vyplatí. Následně je prodají v aukcích, nebo je nechají rovnou zlikvidovat.

Potenciální nevýhodou této koncepce může být fakt, že čím je automobil starší, tím více se zvyšuje riziko nákladné poruchy nebo dražších úkonů v rámci údržby.  Firmy se také dostávají do bodu, kdy starší vozy poškozují jejich pracně budovanou image.

Česká republika je jednou z evropských zemí s nejvyšším průměrným věkem automobilů. V prvním pololetí roku 2013 bylo u nás registrováno téměř 4,65 milionů osobních automobilů, přičemž stáří více než šedesáti procent z nich přesahuje 10 let. Třetina z nich je potom starší 15 let. Oproti tomu zánovních vozů do dvou let stáří u nás jezdí jen 7,1%. Výsledkem tak je průměrné stáří automobilů v Česku téměř 14 let. Jde však o soukromá i firemní vozidla dohromady.