Nový fenomén mezi řidiči – focení sebe sama

Portál Confused.com ve svém aktuálním průzkumu zjistil alarmující skutečnost – 8% motoristů se fotí během řízení automobilu.

Je až s podivem, co vše řidiči za volantem automobilu s mobilním telefonem zvládají. Telefonování a psaní textových zpráv je pro některé naprostá rutina, ti největší hazardéři s klidem navštěvují sociální sítě nebo dokonce hrají hry.

Nyní se mezi motoristy rozmáhá nový trend – pořizování vlastních autoportrétů za volantem automobilu. Týká se to každého dvanáctého řidiče. Zajímavostí je, že častěji tak činí firemní řidiči jezdící s užitkovými a velkými nákladními auty, nejspíše proto, že za volantem dodávky nebo tahače si mnoho řidičů připadá více atraktivní. Práce s mobilem za volantem je už sama o sobě velmi nebezpečná, rizikovost tohoto chování proto netřeba dále rozvádět.

Z výzkumů společnosti DVLA vyplynulo,  že telefonování za jízdy s pomocí hands-free je prakticky stejně nebezpečné jako telefonování s přístrojem v ruce – v obou případech totiž telefonování narušuje pozornost řidiče. Mozek člověka je schopen pojmout v jednom okamžiku pouze omezené množství informací. Informace, které jsou nad rámec aktuální mozkové kapacity, nejsou zpracovány (bohužel jsou to většinou právě informace o dopravní situaci). Telefonování za volantem je stejné, jakoby muž řídil po třech „dvanáctkách“ nebo žena po dvou až třech „desítkách“.

Pokud řidič v průběhu jízdy pracuje s telefonem, je jeho rychlost sešlápnutí brzdového pedálu v situacích, kdy musí brzdit k odvrácení srážky téměř o 10 % pomalejší. Většina řidičů v průběhu telefonování rovněž přestává sledovat provoz ve zpětných zrcátkách. To je velmi nebezpečné zejména při jízdě na dálnici, při objíždění překážek nebo při odbočování vlevo. Pokud je pozornost řidiče rozdělena na řízení a konverzaci, dochází k častějšímu nedodržování bezpečného odstupu. Po vynuceném zpomalení vlivem provozu telefonující řidiči pomaleji dosahují původní rychlosti a je větší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu.

Této situaci nahrávají i nízké tresty za tento přestupek. Pokud je řidiči prokázáno, že držel v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj popř. jiné hovorové nebo záznamové zařízení, jsou mu uděleny dva trestné body a může dostat na místě blokovou pokutu do 1000 Kč, ve správním řízení je to potom v rozmezí 1500 – 2500 Kč.