Používání hands-free přináší rizika

Mimo negativního vlivu na pozornost řidiče může používání HandsFree přinést také komplikace při posuzování míry zavinění dopravní nehody.

Výzkumníci testovali zdravé mladé řidiče na novém simulátoru řízení vybaveným volantem, brzdovým i plynovým pedálem. Během toho byli sledováni magnetickou rezonancí. Umístění simulátoru s plně funkčním volantem a pedály do místnosti s magnetickou rezonancí umožnilo v reálném čase sledovat, které části mozku se aktivují nebo naopak deaktivují během toho, jak simulátor nutí řidiče řešit stále obtížnější situace.

Poprvé tak bylo možné dokázat, že například odbočování vlevo vyžaduje velké množství mozkové aktivity a zapojuje se do něj mnohem více oblastí mozku, než při jízdě po rovné silnici nebo jiných manévrech.
Pokud byl navíc řidič zapojen ještě do hovoru, část mozku řídící zrak značně snížila svoji činnost, zatímco část mozku zodpovědná za konverzaci a soustředění byla aktivována.

„Odbočení vlevo je z hlediska zraku velmi náročné,“ řekl doktor Schweizer, výzkumník z Nemocnice sv. Michaela v Torontu. „Řidič musí zároveň sledovat vozidla z protisměru, pohyb chodců a signály na semaforech. Pokud navíc telefonuje, oblast mozku zodpovědná za zrak značně utlumí svoji činnost, čímž se z odbočení vlevo stává velmi nebezpečný manévr,“ dodal.

Test probíhal tak, že každý řidič musel na simulátoru šestkrát odbočit vlevo na křižovatce s hustým provozem, což vyžadovalo, aby správně vyhodnotil moment, kdy může bezpečně odbočit. Během toho byl rozptylován řadou otázek, na které odpovídal buď ano, nebo ne, jako například „Má trojúhelník čtyři strany?“

Tato studie poskytuje v reálném čase důkazy o tom, že pokud řidič dělá několik věcí zároveň, může to ohrozit jeho vidění a pozornost. Technologie HandsFree nám sice dovoluje telefonovat bez použití rukou, nikoliv však bez využití mozku,“ vysvětlil dále Schweizer.

V České republice se tímto tématem zabývala také organizace Besip. Z výsledků jejího výzkumu je patrné, že pokud řidič telefonuje za jízdy, dá se to srovnat s jízdou pod vlivem alkoholu. Přitom většina lidí za volant v opilosti nikdy neusedne, ti samí lidé ale bez problémů protelefonují třeba i většinu své cesty. Z výzkumů vyplývá i ta skutečnost, že telefonování za jízdy s pomocí hands-free je prakticky stejně nebezpečné jako telefonování s přístrojem v ruce – v obou případech totiž telefonování narušuje pozornost řidiče.

Právní experti varují flotilové řidiče, že pokud při dopravní nehodě bude řidiči prokázáno používání Hands Free, může to výrazně zkomplikovat prokazování jeho viny na zavinění dopravní nehody. Může mu být sděleno obvinění z tzv. „nevěnování se plně řízení.“ V případě, že je řidiči prokázáno porušení této důležité povinnosti, může být potrestán. Výše trestu je ale individuální, jelikož každá dopravní nehoda je posuzována samostatně s ohledem na okolnosti jejího vzniku a soud při tomto posuzování, musí mimo jiné zkoumat existenci příčinné souvislosti mezi porušením důležité povinnosti a následkem jednání.