Průzkum: Řidiči nedodržují bezpečnou vzdálenost

Průzkum pojišťovny Direct Line a agentury Brake ukázal, že zejména na dálnicích nedodržuje bezpečný odstup každý druhý řidič.

V průzkumu bylo osloveno 1000 řidičů, a ukázalo se, že dvouvteřinový odstup od vozu jedoucího před nimi dodržuje pouze 43% řidičů. Tento problém se týká více mužů, než žen za volantem.

Paradoxně drtivá většina z těch, co tak sami činí (95%) toto chování u ostatních řidičů velmi odsuzuje.
63 % všech řidičů se také přiznává k překračování rychlosti při cestě do zaměstnání. Více než třetina (34 %) z nich potom připouští, že tak činní minimálně jednou týdně.

Na dotaz v průzkumu, proč to dělají, nejčastěji odpověděli, že nechtějí omezovat plynulost silničního provozu (53%), část z nich své jednání zdůvodnila pracovními povinnostmi.
Přes 40 % všech řidičů, kteří rychlost překračují při cestě do zaměstnání, tak činí na dálnicích, silnicích prvních tříd a ve městech. Zde byly zaznamenány značné rozdíly mezi řidiči z jednotlivých zemí Evropy. Ve Velké Británii spěchají motoristé zejména na dálnicích, Němci na hlavních meziměstských silnicích a řidiči ve Francii a Španělsku jezdí rychleji bez ohledu na typ silnice.

Než vyššího rizika, že se stanou účastníky dopravní nehody, se řidiči překračující rychlost spíše obávají, že budou zastaveni policejní hlídkou.
Pokud jde o pokuty za překročení rychlosti za posledních 12 měsíců, nejvíce byli postihováni řidiči nákladních automobilů (17 % oslovených), následují řidiči dodávek (14%) a motoristé za volantem osobních automobilů (9 % respondentů). Ve většině případů si hříšník musel pokutu zaplatit ze svého, výjimkou jsou řidiči autobusů, kterým každou druhou sankci zaplatil zaměstnavatel.

Ze zkoumaných zemí překračují řidiči nejčastěji rychlost ve Velké Británii, v těsném závěsu jsou Španělé, Francouzi a Němci.
Pokud jde o rozdíl mezi muži a ženami za volantem, obě pohlaví jsou si vědoma nebezpečí pramenící z překračování povolené rychlosti. Téměř dvakrát více mužů oproti ženám ale věří, že mohou bezpečně řídit i ve vysoké rychlosti.

Pouze 20 % všech firemních řidičů v Německu prohlásilo, že při jízdě dodržují předpisy. Ve Španělsku nikdy nepřekročilo povolenou rychlost 40% oslovených řidičů, za nimi následují Britové (39 %) a Francouzi (34%).
Odborníci proto radí fleetovým manžerům, aby se více zajímali, jak firemní řidiči jezdí se svěřenými vozy.