Malé podniky se více zajímají o telematiku

Doposud byly telematické systémy oblíbené především u větších firem s početnými flotilami. Výhody telematických systémů nyní objevují také malé a střední podniky.

Za největší přínos telematiky podniky považují možnost monitoringu polohy firemních vozů v reálném čase, důslednější dodržování předpisů ze strany zaměstnanců a snížení nákladů na palivo u firemních vozů. Řada oslovených firem ocenila také zvýšení efektivity a produktivity po nasazení telematiky.

„Telematika se stala nedílnou součástí pronájmu automobilů a tento průzkum ukazuje, že jejich poskytovatelé se musí více snažit komunikovat se svými zákazníky a nabídnout jim výhody, jež jim může využívání podobných systémů přinést,“ říká Kjell Anderton, ředitel společnosti TrackCompare, která se od roku 2009 zabývá vývojem těchto systémů.

Studie BCG naznačuje, že do roku 2020 budou tyto systémy instalovány ve více než 15% všech vozidel. Například v Itálii, jsou už nyní telematické aplikace u nových vozů povinné. Také velká část evropských pojišťoven pomocí telematických systémů hodnotí rizikovost řidiče. Díky získaným datům z provozu vyhodnocují nové parametry – vzdálenost, čas, místo a chování za volantem.

Podle průzkumu společnosti GE Capital, 30% flotil, které ještě podobné technologie nevyužívají, plánují jejich nasazení v průběhu příštích 12 měsíců. Při výběru je pro ně důležitá zejména přehlednost a jednoduchost ovládání.
Nejčastějším důvodem pro zabudování GPS lokátoru je snaha o snížení spotřeby PHM, reálný monitoring jízdy a obecně zefektivnění provozu vozového parku. Kromě samotného zavedení elektronické knihy jízd je však nutné nastavení také dalších opatření, která souvisejí s firemní car policy. Například umožnit přístup vedoucím útvarů k monitorování jízd svých podřízených nebo optimalizovat typ vozidla, druh paliva a další provozní náklady podle počtu najetých kilometrů za kalendářní rok.

Jedním z klíčů k zajištění ekonomického provozu firemních vozů je jejich dobrý technický stav. Telematika nabízí možnost hlídat dosažení servisního intervalu u každého vozu z flotily zvlášť, čímž se minimalizuje riziko zanedbání údržby. Tím lze nejen snížit spotřebu vozu, ale také prodloužit jeho životnost a zajistit spolehlivý provoz.