Štítky toho o pneumatice mnoho neřeknou, tvrdí odborníci

V roce 2012 vešel v platnost nový systém značení pneumatik, který je třídí podle tří hlavních parametrů: brzdné vlastnosti pneumatiky na mokrém povrchu, spotřeby paliva a vnější hlučnosti pneumatik. Průzkum společnosti Emission Analytics ale ukázal, že údaje na štítku nemají příliš velkou vypovídající hodnotu o vlastnostech pneumatiky.

Jízdní a laboratorní zkoušky ukázaly, že při určitých otáčkách mohou mít pneumatiky s nižším hodnocením stejné, nebo i lepší výsledky, než pláště o prémiových výrobců. Pokud tedy firmy kupují dražší výrobky s vidinou úspory paliva, za jistých okolností nemusí žádné zaznamenat.

Vše záleží na terénu, ve kterém se automobil pohybuje. Při rychlostech od 40 do 70 km/h měly sledované vozy s prémiovými plášti nižší spotřebu paliva jen o 3,8% oproti levnějším pneumatikám. V rychlostech na 100 km/h ale tento rozdíl dosáhl až 12%. Podle společnosti Emission Analytics se tak zejména u vozů, které se pohybují především v městském provozu, nemusí nákup prémiových pneumatik vyplatit.

„Prokázalo se také, že mezi valivým odporem a spotřebou paliva není lineární závislost,“ upozorňuje na problematiku výběru pneumatik podle hodnocení účinnosti Nick Molden, zakladatel a generální ředitel společnosti Emission Analytics. V rychlostech do 100 km/h byl rozdíl mezi pneumatikami s hodnocením „B“ a „F“ pouze nepatrný. Při vysokých rychlostech se rozdíl ve spotřebě paliva pohyboval v průměru okolo 15% ve prospěch prémiových plášťů.

Jistým problémem je také neznalost či neschopnost zákazníků ze štítků na pneumatikách vyčíst, jaké vlastnosti vlastně pneumatika má.
„Zavedení povinného štítkování pneumatik bylo jednou z největších událostí v našem odvětví za poslední dobu a bohužel se zdá, že většina spotřebitelů se o ní zatím vůbec nedozvěděla“,  říká k výsledkům průzkumu Peter Robb, brand manager společnosti Continental Tyres.

Zároveň s tím ale říká, že velká část motoristů o novém systému označování pneumatik neví i proto, že zatím nemuseli nové obutí na svůj vůz pořizovat.
„Když někdo kupuje nové pneumatiky každý druhý rok, nebo v delších intervalech, klidně to může být rok i déle, než se se změnou značení setká. Proto se domnívám, že kdybychom průzkum provedli až za dva roky, jistě by byla míra povědomí ohledně nového značení daleko vyšší.“

Z průzkumu je rovněž patrné, že je velmi důležité řidiče o novém druhu klasifikace s využitím štítků poučit, jelikož pětina respondentů se domnívala, že jedna z kategorií, která je zobrazena na štítku, uvádí životnost pneumatiky coby počet kilometrů, které zvládne ujet.

Velká část dotazovaných rovněž poukázala na to, že jsou pro ně při rozhodování o nákupu pneumatik důležitá také další kritéria –  například důvěra v obchodníka, u kterého je nakupují. 52% respondentů dále uvedlo, že by je údaje z klasifikačního štítku nijak neovlivnily při rozhodování o tom, které pneumatiky koupit.