4 z 5 řidičů běžně porušují dopravní předpisy

Průzkum společnosti Flexed ukázal, že v minulém roce se k porušování dopravních předpisů a riskantní jízdě přiznalo 80% firemních řidičů. Týká se to i firem.

Pro většinu řidičů je běžné za volantem používat mobilní telefon, překračovat rychlost, jezdit bez povinného ručení, nebo řídit vozidlo, které je nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

V rámci průzkumu bylo osloveno 1100 řidičů, kteří byli dotázáni, zda-li v uplynulých dvanácti měsících nějakým způsobem porušili pravidla silničního provozu. Kladně odpovědělo celých 79%, 16% uvedlo, že předpisy dodržují a 5% respondentů odmítlo odpovědět.

Mezi nejčastější přestupky proti zákonu v průzkumu patřilo:
• používání mobilního telefonu během jízdy (37%)
• rychlá jízda (32%)
• špatné parkování (25%)
• jízda bez bezpečnostního pásu (19%)
• projetí křižovatky na červenou (17%)
• jízda pod vlivem alkoholu (11%)
• nadměrně opotřebené pneumatiky (9%)
• jízda bez platné STK (6%)
• jízda bez sjednaného povinného ručení (6%)
• Ostatní přestupky (8%)

Výzkum také poukázal na rizikovost konzumace jídla a nápojů za volantem. Pokud řidič jí za volantem, jeho reakční doba se prodlužuje v průměru o 44%. Pokud jede řidič po dálnici rychlostí 130 km/h, začne například před překážkou brzdit až o 32 metrů později, což může někdy představovat rozdíl mezi vážnou nehodou a bezpečným zastavením. V rizikovosti se tak tento faktor dostal i před psaní textových zpráv při řízení, které prodloužilo reakční dobu 38%, a také před jízdu pod vlivem alkoholu, při němž se reakce řidiče zpomalily v průměru o 22%. Ze studie rovněž vyplývá fakt, že řidiči, kteří jedí za volantem, mají o 80% větší pravděpodobnost, že se zapletou do dopravní nehody.

Odborníci proto apelují na řidiče, aby v případě, kdy už musí v automobilu jíst, měli by tak učinit až po zastavení. Jakákoliv činnost, která vás nutí odvrátit zrak ze silnice nebo sundat ruce z volantu, totiž snižuje vaši schopnost správně ovládat vozidlo.

V České republice se v souvislosti s touto problematikou mluví o tzv. „nevěnování se plně řízení.“ V případě, že je řidiči prokázáno porušení této důležité povinnosti, může být potrestán. Výše trestu je ale individuální, jelikož každá dopravní nehoda je posuzována samostatně s ohledem na okolnosti jejího vzniku a soud při tomto posuzování, musí mimo jiné zkoumat existenci příčinné souvislosti mezi porušením důležité povinnosti a následkem jednání.