Firemní řidiči často falšují výkazy práce

Aktuální výzkum leasingové společnosti Flexed ukázal alarmující skutečnost – téměř 9 z 10 firemních řidičů předkládá svým zaměstnavatelům falešné výkazy práce.

Nejčastěji zaměstnanci uměle navyšují počet najetých kilometrů při uplatňování nákladů na pohonné hmoty, více jak třetina jich tak činí pravidelně.

Výzkum provedený mezi firemními řidiči ukázal, že pro tři čtvrtiny z nich je řádné vedení knihy jízd velmi pracným úkonem. Polovině z nich trvá administrativa spojená s jejím vedením nejméně dvě hodiny měsíčně, dalším 20% řidičů pak tento úkon zabere průměrně 1 – 2 hodiny za měsíc. 68% firemních řidičů si jízdy zaznamenává klasicky na tištěný formulář, ostatní si je vedou v elektronické podobě.

Výzkum ukázal následující:
• 89% řidičů někdy falšovalo knihu jízd
• 63% do „pracovních“ kilometrů počítalo také vzdálenost, kterou s vozem ujeli pro svou potřebu
• 36% řidičů si vůbec nevedlo knihu jízd a počet najetých kilometrů následně jen odhadovali
• 12% zaměstnanců neví o povinnosti vykazovat zvlášť kilometry ujeté při výkonu práce a vzdálenost, kterou s firemním vozem ujeli pro svou potřebu

Toto jednání může pro jejich zaměstnavatele představovat velké finanční ztráty. Ztracená produktivita může mít významný dopad na schopnost společnosti zůstat konkurenceschopnou ve stále náročnějším ekonomickém prostředí. Moderní technologie správy vozového parku pomáhají zjednodušit proces registrace ujetých kilometrů, což umožňuje podnikům zaručit přesnost záznamů a maximalizovat tak jejich efektivitu.
Finanční úřady mají pravomoc ukládat vysoké pokuty jak řidičům, tak společnostem, které si nedbale vedou záznamy o ujetých kilometrech, takže je v zájmu firem, aby dbaly na přesnost těchto záznamů.

Jednou z možností, jak odhalit například „černé jízdy“ s firemním vozem, může být například instalace telematiky. Pomocí těchto systémů lze přesně zjistit, kdy a kde se vůz nacházel. Na povrch tak vyplynou i případné krádeže paliva (moderní systémy hlídají i hladinu palivové nádrže).