Nové automobily možná dostanou černé skříňky

Technologie používaná v leteckém průmyslu by se brzy mohla dostat i do nových osobních vozů. Odborníci si od jejich zavedení slibují lepší možnost analýzy dopravních nehod i jejich příčin a následků.

Už nyní je většina nových automobilů a některé dodávky vybaveny technologií tzv. zapisovače událostí, známou pod zkratkou EDR (z anglických slov event data recorder). Ta se obvykle nachází v řídicím modulu airbagů, v současnosti ale není tento prvek vyžadován, stejně jako možnost číst z něj data.

EDR umí zaznamenávat data v průběhu silniční havárie. Nahrává se zhruba minutový interval před a po srážce. K zaznamenaným údajům má obvykle přístup pouze výrobce vozidla.

Evropská komise (EK) požádala dopravní výzkumnou a poradenskou společnost TRL, aby provedla studii o možnosti zavedení EDR v osobních automobilech, lehkých užitkových vozidlech a nákladních vozech za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a jednoduššího vyšetřování následků dopravních nehod.

Mezi hlavní otázky, které je třeba vyřešit, patří:
• Zda-li by EDR mělo být povinné ve všech vozidlech nebo jen pro některé kategorie vozidel
• Jaké údaje by měly být zaznamenávány
• Kdo má mít přístup k údajům
• Kdo má data vlastnit

Některé flotily využívají různé záznamníky dat za účelem sledování chování řidiče. Způsob, jakým zaměstnanci se svěřeným vozem zacházejí, má obrovský dopad na spotřebu pohonných hmot, emise, bezpečnost a náklady na provoz i životnost automobilu. Řidičský styl může urychlit, nebo naopak oddálit opotřebení vozu a proces vedoucí ke zvýšení plánované a neplánované údržby.

Mnohdy mají právě více opotřebená firemní auta také nižší zůstatkovou hodnotu v okamžiku prodeje. Horší technický stav vozidla se také může negativně projevit na vícenákladech kalkulovaných leasingovou společností po ukončení operativního leasingu.

Hlavním posláním EDR však není ani tak hlídat řidiče, jako spíše sbírat data z dopravních nehod, vyhodnotit je a následně podniknout opatření, aby k podobným nehodám docházelo co nejméně, a jejich následky byly pokud možno co nejmírnější. Konstruktérům mohou získaná data pomoci ve vývoji bezpečnějších vozidel, vyšetřovatelům zase snáze odhalit příčinu a viníka dopravní nehody.