Nejdůležitějším faktorem při nákupu nových vozů je jejich spotřeba

Průzkum provedený společností ContractHireAndLeasing ukázal, že nejdůležitější parametr pro správce flotil při nákupu nových firemních vozů představuje spotřeba paliva.

398 oslovených fleetových manažerů, kteří se průzkumu zúčastnili, bylo požádáno, aby uvedli 8 klíčových faktorů, které ovlivňují jejich rozhodnutí při nákupu nových vozů.

Faktory

Důležitost pro fleetové manažery (%)

Druh paliva

35

Spotřeba paliva

47

Emise CO2

22

Druh převodovky

26

Cena náhradních dílů

26

Výkon motoru

25

Barva

16

Spolehlivost

37

Tento výzkum ukazuje, které skutečnosti týkající se provozu vozidel jsou pro správce vozových parků klíčové. Chtějí automobily, do nichž se vleze spousta nákladu, nastartují každé ráno bez ohledu na klimatické podmínky, plná nádrž jim vydrží na spoustu kilometrů, a které lze snadno a levně opravit.

Zbytková hodnota vozu, jakožto faktor pro firemní autoparky velmi důležitý, se do užšího výběru vůbec nedostala.
To je odrazem rozdílných životních cyklů firemních osobních a dodávkových automobilů. Další část výzkumu ukazuje, že si firmy ponechávají své vozy po stále delší dobu. Zatímco čtyřleté cykly jsou stále nejčastější, pěti, šesti, sedmi a dokonce i osmileté životní cykly se stávají standardními. 11% firemních autoparků si své vozy ponechává až do konce jejich životnosti.

V těchto dlouhodobějších horizontech přestává být zbytková hodnota vozu důležitým aspektem vzhledem k relativně nízké skutečné tržní hodnotě vozidla při jeho prodeji. Náklady na každodenní provoz, zejména cena náhradních dílů a servisu, se v tomto případě stávají důležitějšími měřítky.