Řidiče za volantem nejvíce ruší spolujezdci

Podle průzkumu agentury AA-Populus, provedeného mezi více než 18 tisíci řidiči, nejvíce narušuje koncentraci potřebnou k řízení automobilu přítomnost další osoby ve voze.

Průzkum, který měl za cíl zjistit, jaké faktory negativně ovlivňují soustředění řidiče na jízdu automobilem, ukázal následující:
Nejvíce rušivě působí přítomnost další dospělé osoby ve voze (shodlo se na tom celkem 18% z dotázaných řidičů). Následuje obsluhování autorádia (16%), dítě v autě (14%), ovládání navigace (13%), používání mobilního – HandsFree (12%), jídlo za volantem (9%), pití za volantem (7%), psaní textových zpráv (5%), posílání e-mailů (1%), návštěva sociálních sítí (1%) a na poslední příčce skončilo kouření (1%).

Vzhledem k tomu, že v mnoha z výše uvedených činností hraje roli používání mobilního telefonu, lze to považovat za skutečný problém a velmi rizikové chování. Někdy je až s podivem, co vše řidiči za volantem automobilu s mobilním telefonem zvládají. Telefonování a psaní textových zpráv je pro některé naprostá rutina, ti největší hazardéři s klidem navštěvují sociální sítě nebo dokonce hrají hry.

Také celá řada aplikací pro chytré telefony, jež mají řidičům pomoci snížit spotřebu paliva, pro ně zároveň představují i značné bezpečnostní riziko, které může skončit až dopravní nehodou. Jejich ovládání je příliš složité a vyžaduje velkou dávku soustředění.

Z výzkumů společnosti DVLA vyplynula skutečnost, že telefonování za jízdy s pomocí hands-free je prakticky stejně nebezpečné jako telefonování s přístrojem v ruce – v obou případech totiž telefonování narušuje pozornost řidiče. Mozek člověka je schopen pojmout v jednom okamžiku pouze omezené množství informací. Informace, které jsou nad rámec aktuální mozkové kapacity, nejsou zpracovány (bohužel jsou to většinou právě informace o dopravní situaci). Telefonování za volantem je stejné, jakoby muž řídil po třech „dvanáctkách“ nebo žena po dvou až třech „desítkách“.

Pokud řidič v průběhu jízdy pracuje s telefonem, je jeho rychlost sešlápnutí brzdového pedálu v situacích, kdy musí brzdit k odvrácení srážky téměř o 10 % pomalejší. Většina řidičů v průběhu telefonování rovněž přestává sledovat provoz ve zpětných zrcátkách. To je velmi nebezpečné zejména při jízdě na dálnici, při objíždění překážek nebo při odbočování vlevo. Pokud je pozornost řidiče rozdělena na řízení a konverzaci, dochází k častějšímu nedodržování bezpečného odstupu. Po vynuceném zpomalení vlivem provozu telefonující řidiči pomaleji dosahují původní rychlosti a je větší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu.

Této situaci nahrávají i nízké tresty za tento přestupek. Pokud je řidiči prokázáno, že držel v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj popř. jiné hovorové nebo záznamové zařízení, jsou mu uděleny dva trestné body a může dostat na místě blokovou pokutu do 1000 Kč, ve správním řízení je to potom v rozmezí 1500 – 2500 Kč.