Autonomní vozy? Správci flotil říkají ne

Více jak dvě třetiny firemních řidičů má obavy z toho, že by měli sdílet silnice s automaticky řízenými vozy. Jejich nasazení do provozu nepodporují ani fleetoví manažeři.

Nedávný průzkum veřejného mínění od společnosti Smart Witness ukázal, že 70% oslovených firemních řidičů a správců vozových parků se obává masového rozšíření automobilů bez řidiče, tzv. autonomních vozů.

Zbylých 30% řidičů, kteří tuto skutečnost naopak vítají, argumentují tím, že za většinou nehod stojí selhání lidského faktoru.
Zastánci počítačem řízených vozů argumentují tím, že snížení rizika lidského pochybení by mohlo přispět k vyšší bezpečnosti na silnicích – to platí zejména pokud jde o drobné  nehody při parkování, které bývají zapříčiněny chvilkovým rozptýlením nebo špatným odhadem vzdálenosti.  Automobilům řízeným počítačem se toto prakticky nestává.

Jejich odpůrci naopak poukazují na to, že ještě není vyřešena otázka zodpovědnosti v případě, že automaticky řízené auto způsobí dopravní nehody nebo spáchá nějaký dopravní přestupek. Je nějak možné „obvinit“ počítač?

Simon Mark, výkonný ředitel společnosti Smart Witness, situaci okomentoval následujícími slovy: „Systém automatického parkování je pojišťovnami a mnoha řidiči označován jako spása, neboť výrazně snižuje počet drobných nehod při parkování. Doufáme, že počítačem řízené vozy budou dalším logickým krokem ke zvýšení  bezpečnosti  – zejména pro ty, kteří řídí neradi. „

Jan Marek z České Pojišťovny toto dále komentuje: „Samozřejmě sledujeme současný trend, kdy se ve vozidlech objevuje stále více „pomocníků“, z nichž většina má za cíl zamezit nehodám nebo alespoň minimalizovat jejich následky. Bohužel ruku v ruce s tímto trendem narůstá intenzita provozu a také se mění struktura dopravních nehod na našich silnicích. Bohužel tak nelze úplně potvrdit vliv těchto systému na snižování počtu nehod respektive na snižování nákladů na náhrady škod. Setkáváme se navíc i s efektem přílišného spoléhání se na tyto systémy, které nejsou alespoň prozatím všemocné. Proto v současnosti zatím neuvažujeme o zohlednění tohoto v ceně pojištění, ale do budoucna jde o zcela relevantní otázku, kterou by sazba pojištění mohla reflektovat.“

Mnoho lidí poukázalo na zajímavou výhodu, kterou jim mohou automaticky řízené vozy přinést – mohou za ně převzít řízení a odvést je domů poté, co si někde po cestě dají například pivo. 

„Auta bez řidiče by mohla nabídnout skutečné výhody v oblasti bezpečnosti silničního provozu v případě, že budou na silnicích často pohybovat. Nemají plnit roli řidiče-robota, který vás odveze z hospody,“ uzavřel Mark.