První pomoc? Pro řadu firemních řidičů velká neznámá

Školení firemních řidičů bývá zpravidla dobrou investicí. Zaměstnanci se naučí správně zacházet s firemními vozy. Mnoho zaměstnanců však neví, jak se zachovat v případě dopravní nehody, či nezvládnou poskytnout první pomoc.

Čtyři z pěti oslovených firemních řidičů by rádi absolvovali kurz zaměřený na řešení následků dopravní nehody. Zjistila to ve svém průzkumu společnost IAM.
Většina respondentů (79%) uvedla, že by v případě dopravní nehody zastavila a snažila se pomoci ostatním účastníkům dopravní nehody, zbylá část by tak ráda učinila, ale obává se nedostatku teoretických znalostí, jak zvládat okolnosti následující po dopravní nehodě.
Pouze každý čtvrtý firemní řidič (25%) by zvládl poskytnout kvalitní předlékařskou první pomoc, 18% z nich potom vůbec neví, jak ji zraněným poskytnout.

Správci firemních vozových parků posílají řidiče nejčastěji na kurzy bezpečné jízdy zejména s orientací na školu smyku. Autoškoly a některé další specializované firmy nabízejí pro firemní zaměstnance většinou skupinové kurzy, které obvykle trvají kolem čtyř až osmi hodin a stojí přibližně 3500 korun za jednoho řidiče. V rámci kurzů bezpečné jízdy (školy smyku) dostanou účastníci kurzu od instruktorů teoretické informace nutné pro zvládání krizových situací, což si následně mohou vyzkoušet v praxi. Vodou pokryté kluzné fólie nasimulují ty nejzákeřnější situace a řidiči se je naučí zvládat bez rizika. Podniky také nechávají své zaměstnance absolvovat kurzy defenzivní jízdy nebo kurz ovládání vozidla, ve kterém se firemní řidiči naučí správně manévrovat, brzdit a ovládat vozidlo.

Na popularitě získává také e-learning, kdy se řidiči vzdělávají prostřednictvím počítače. Tato forma školení má zajistit pohodlný přístup firemních řidičů k informacím například z pohodlí domova. Školení má přispět zejména ke zlepšení řidičských dovedností. On-line školení se hodí jak pro malé, tak pro velké podniky s mnoha řidiči. Oproti klasickým školením mají výhodu v nižší ceně – v průměru 300 Kč na jednoho zaměstnance. I zde ale platí, že čím vyšší počet osob se kurzu zúčastní, tím je jeho cena nižší. Další výhodou je úspora času, časová nezávislost a bezproblémová dostupnost studijních materiálů. Oproti fyzické přítomnosti zaměstnance na školení nabízí on-line kurzy nižší míru interakce s lektorem a celkovou neosobnost při kontaktu s e-learningovou platformou. Je třeba zmínit i riziko špatného výběru poskytovatele takovéhoto kurzu a v neposlední řadě nemožnost využití on-line školení pro řidiče profesionály.

O programy, které zúčastněným poskytnou teoretický základ k tomu, jakým způsobem se zachovat v případě autonehody apod., je v současné době zájem ze strany zaměstnavatelů nižší. Jak ale ukázal aktuální průzkum, mnozí firemní řidiči by o ně měli zájem. Správně poskytnutá první pomoc navíc může zraněnému zachránit život.