Mnoho firemních řidičů nezná základní dopravní předpisy

Dokonce i někteří profesionální řidiči nákladních vozidel neví, jakou maximální rychlostí mohou jet.

Podle společnosti AA DriveTech má velká část firemních řidičů značné mezery ve znalostech silničního zákona. Mnohdy například neví, jaká je maximální povolená rychlost pro jejich typ vozidla, což se týká zejména řidičů nákladních vozů.

Ve svém průzkumu zmíněná společnost oslovila přes 2 tisíce řidičů, kterých se ptala na otázky týkající se pravidel silničního provozu. Bezchybnou znalost vyhlášky ale prokázalo pouhých 19% z nich, zbývající část měla ve svých odpovědích menší či větší chyby. S neznalostí dopravních předpisů se zvyšuje riziko, že se řidiči za volantem dostanou do nebezpečné situace, nebo dokonce způsobí dopravní nehodu.

Průzkum ukázal, že lepší znalosti pravidel silničního provozu mají muži, ženy pak častěji tápou ve významu dodatkových tabulek umístěných pod dopravními značkami. Nedokáží také odhadnout, že v křižovatce s ostrým úhlem zatočení si musí řidiči nákladních vozů do zatáčky více nadjet. Muži naopak častěji překračují rychlost a dělají riskantní manévry.

Základní předpisy by měl znát každý motorista – maximální povolená rychlost v obci je u nás 50 km/h, mimo obec 90 km/h a na dálnici smíte jet maximálně stotřicítkou. Ne každý už ví, že pokud vaše vozidlo nedosáhne na rovině rychlosti alespoň 80 km/h, na dálnici nesmíte. Nemůžete po ní také táhnout jiné například porouchané vozidlo, vyhláška zde ukládá povinnost dálnici na nejbližším výjezdu opustit, při tažení jiného vozu pro vás platí maximální rychlost 60 km/h.

Mnoho profesionálních řidičů také neví, jak j to se zdravotními prohlídkami. Ty se u nás provádí před nástupem do zaměstnání a následně každé dva roky. Po překročení věkové hranice 50 let je potom nutné tuto prohlídku absolvovat každý rok. Lékařské prohlídky profesionálních řidičů v rámci firemní preventivní péče jsou hrazeny u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatelem, ostatní řidiči z povolání (OSVČ) si hradí prohlídky sami. 

Pokud se řidič provozu účastní bez platného potvrzení, může být sankcionován. Za porušení zákona o zdravotní způsobilosti může následovat pokuta v rozmezí 5 – 10 tis. Kč. Navíc může řidič dostat i 5 trestných bodů a zákaz řízení motorového vozidla na 1 rok. Pokud řidič nemá toto potvrzení u sebe, je tato situace posuzována, jako by potvrzení neměl vůbec.

Jasno mnozí nemají také v otázce bezpečnostních přestávek. Řidič po maximální době nepřetržitého řízení 4,5 hodiny musí čerpat bezpečnostní přestávku v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut, zařazených do doby řízení.
Jaký je tedy závěr pro fleetové manažery? Dbejte na pravidelná školení firemních řidičů. Neznalost zákona neomlouvá.