Nejen CNG je v kurzu

anketa

anketaPadesátku náhodně vybraných firem s vozovým parkem od 5 do 100 vozů jsme oslovili s otázkou, jaká úsporná opatření při provozu firemních aut loni zavedly a jaké se jim nejvíce osvědčily. Vedou změny v Car policy, obnova vozového parku a přechod na pohon CNG.

Nejvíce firem z našeho průzkumu v odpovědích na zaslané otázky směřující k zavedeným úsporám v loňském roce uvedlo, že se tomuto tématu vůbec nevěnovalo, anebo čerpalo z opatření zavedených již dříve. „V minulém roce jsme žádná zásadní úsporná opatření neučinili, protože velké změny jsme realizovali před několika lety a teď už jen udržujeme dobře nastavenou Car policy. V roce 2015 bychom se chtěli více zaměřit na spotřebu paliva a cenu PHM našeho dodavatele,“ sdělil nám Tomáš Kohout, Car Fleet Specialist společnosti Synthos.
Pokud se zástupci námi oslovených firem z nějakých úsporných opatření vyznali, nejčastěji zmiňovali další změny v Car policy, které se povětšinou týkali systému využívání firemního vozu k soukromým účelům. Ať už šlo o omezování takových aktivit či úpravy ceny za užívání vozidla, nebo ceny za najeté kilometry. Tímto směrem se vydal i Jiří Linder, správce autoparku firmy Seznam.cz: „V minulém roce jsme zrušili limit volných soukromých kilometrů. Nyní si zaměstnanci platí každý ujetý soukromý kilometr. Přešli jsme při výpočtu ceny za 1 km z paušální ceny PHM a průměrné spotřeby na výpočet dle skutečných nákladů. U obchodního oddělení byl zaveden GPS monitoring vozidel.“
Právě zavedení monitorovacího systému a využití elektronické knihy jízd bylo nejčastěji zmiňovanou a efektivní novinkou zaváděnou správci vozových parků. Z této aktivity se vyznalo hned 16 % oslovených firem. Stejný počet respondentů považuje za největší úsporná opatření loňského roku přechod na vozy s pohonem na zemní plyn. Nové vozy si z oslovené padesátky do své firmy pořídilo hned osm společností s tím, že další čtyři společnosti plánují nákup více než dvou vozů i tento rok.
12 % z oslovených firem zmiňovalo v souvislosti se zavedenými úspornými opatřeními obnovu vozového parku a nákup nových aut, ve kterém spatřují úspory v podobě nižších nákladů na provoz. Pouze dvě z oslovených společností loni přistoupily k celkovému snížení počtu aut vozového parku a jeden respondent dosáhl úspor v podobě nižších leasingových splátek při změně poskytovatele operativního leasingu.