Studie: firmy stále více ignorují údržbu svých vozů

Agentura Brake a pojišťovna Direct Line ve společném průzkumu zjistily, že flotily stále více zanedbávají údržbu a servis svých vozů.

Podniky přehnaně spoléhají na servisní intervaly stanovené výrobcem vozu, výjimkou nebývá ani jejich prodlužování. Pokud už se na voze objeví nějaký problém, firemní řidiči ho mnohdy správci vozového parků neohlásí, což většinou končí vážnější poruchou a dražší opravou, celých 45 % firemních vozů podle výsledků průzkumu jezdí alespoň s jednou vážnější závadou.

Zejména mladší firemní řidiči mnohdy ani nepoznají, že je s jejich vozem něco v nepořádku (63% procent řidičů z věkové kategorie 18-24 let nezvládne provést základní kontrolu stavu pneumatik, neumí zkontrolovat hladinu motorového oleje nebo kapaliny v chladící soustavě, nebo nepoznají, že má jejich vůz opotřebované brzdy).

Odborníci proto nabádají, aby se správci firemních vozových parků více zajímali jak o stav firemních vozů, tak i o způsob, jakým s nimi zaměstnanci zacházejí. Ten má obrovský dopad na spotřebu pohonných hmot, emise, bezpečnost a náklady na provoz i životnost automobilu. Řidičský styl může urychlit, nebo naopak oddálit opotřebení vozu a proces vedoucí ke zvýšení plánované a neplánované údržby.

Horší technický stav vozidla se také může negativně projevit na vícenákladech kalkulovaných leasingovou společností po ukončení operativního leasingu.
Firemní řidiči často zanedbávají i základní údržbu vozu, do které se řadí například kontrola motorového oleje. 96 % z nich se nezajímá, jakou specifikaci motorového oleje výrobce vozu předepisuje, a spoléhá na doporučení mechanika. Ještě více alarmující je ale fakt, že 65% respondentů neví, jaká viskózní třída je pro jeho automobil doporučená.

Téměř pětina z tisíce dotázaných firemních řidičů také přiznává, že hladinu motorového oleje ve svém svěřeném automobilu kontroluje až poté, co se jim na palubní desce rozsvítí varovná kontrolka. Tím ale riskují vážné poškození motoru, jelikož už dlouho předtím, než se rozsvítí kontrolka mazání, může být tlak oleje nízký a velmi namáhané součásti motoru tak nejsou dostatečně mazány.

Dvě třetiny respondentů (60,2%) přiznaly, že olej ve svých vozech mění nejvýše jednou ročně bez ohledu na ujeté kilometry, a téměř jeden z deseti oslovených (8,6%) motorový olej neměnil už více než dva roky.