Průzkum: téměř polovina firemních řidičů špatně vidí

Podle průzkumu zahraniční organizace Specsavers Corporate Eyecare má 44 % řidičů nějakou oční vadu, kvůli níž nejsou způsobilí k řízení automobilu.

Kontrola zraku zejména firemních řidičů by měla být pro správce firemních vozových parků velmi důležitá. Přesto 53 % firem nikdy neposlalo své řidiče na zdravotní prohlídku, kde by se testoval i zrak. Zraková kontrola přitom dokáže odhalit i závažná onemocnění, mezi něž patří například cukrovka, vysoký krevní tlak nebo riziko mozkové mrtvice.

Na druhou stranu, 85 % oslovených podniků plánuje zavést vlastní testy zraku v průběhu příštích dvou let. Člověk získává až 80 % informací prostřednictvím zraku, a kdo jiný by měl perfektně vidět, než řidiči automobilů. Mezi nejčastější vady zraku patří krátkozrakost, kdy řidič hůře rozeznává předměty v dálce. Opakem je potom vetchozrakost, kdy řidič špatně vidí blízké předměty, například může špatně vidět na palubní desku vozu – touto vadou trpí až 90 % lidí ve věku okolo 60 let. Kombinací těchto vad je astigmatizmus, řidič vidí špatně jak na blízko, tak do dálky.

Už 3/4 dioptrie stačí na to, aby řidič zaregistroval chodce z poloviční vzdálenosti oproti řidiči bez dioptrické vady. Člověk s perfektním zrakem dokáže chodce rozpoznat na vzdálenost cca 200 metrů, s výše zmíněnou vadou je to tedy 100 metrů. Řidiči se špatným zrakem později rozeznávají také dopravní značky, což může v extrémním případě skončit i dopravní nehodou.

V České republice jsou pro profesionální řidiče povinné zdravotní prohlídky před nástupem do zaměstnání a následně každé dva roky. Po překročení věkové hranice 50 let je potom nutné tuto prohlídku absolvovat každý rok. Součástí těchto prohlídek je i kontrola zrakové ostrosti a eventuální přítomnosti dioptrické vady. Zjednodušeně lze říci, že pokud žadatel o prohlídku přečte alespoň jedním okem nebo oběma očima najednou (ať už s brýlemi nebo bez brýlí) o jeden stupeň větší řádek vyšetřovacích optotypů, než je řádek určující normální vidění, je z hlediska vidění k řízení způsobilý.

Lékařské prohlídky profesionálních řidičů v rámci firemní preventivní péče jsou hrazeny u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatelem, ostatní řidiči z povolání (OSVČ) si hradí prohlídky sami. 

Pokud se řidič provozu účastní bez platného potvrzení, může být sankcionován. Za porušení zákona o zdravotní způsobilosti může následovat pokuta v rozmezí  5 – 10 tis. Kč. Navíc může řidič dostat i 5 trestných bodů a zákaz řízení motorového vozidla na 1 rok. Pokud řidič nemá toto potvrzení u sebe, je tato situace brána, jako by potvrzení neměl vůbec.