Fleet manažeři: správa vozových parků je náročnější

Zhruba jedna pětina fleetových manažerů v aktuálním průzkumu společnosti GE Capital Fleet Services uvedla, správa vozových parků je rok od roku náročnější.

Průzkum ukázal rozdíl mezi manažery, jejichž hlavní pracovní náplní je správa vozového parku, a těmi se širším záběrem. V prvním případě 20% oslovených fleet manažerů hlásí, že jim řízení flotily zabere rok od roku více času a celkově je jejich práce náročnější. V případě manažerů majících správu vozového parku pouze jako doplňkovou činnost jich zvýšenou náročnost této operace přiznalo 17 % oslovených.

V případě druhé skupiny respondentů společnost GE Capital Fleet Services také zjišťovala, jaká je jejich hlavní náplň práce. Odpovědi jsou následující:

Operativa 25%
Finance 22%
Jiné činnosti 19%
Řízení lidských zdrojů 16%
Správa firemní flotily 18%

„Tato čísla ukazují následující. Nezanedbatelný počet manažerů zapojených do chodu firemní flotily zaznamenává meziročně nárůst doby, kterou musí efektivní správě vozového parku věnovat,“ uvedl Gary Killeen, generální ředitel společnosti GE Capital.

Podle odborníků má tento trend i nadále pokračovat a ve fleetmanagementu se dá očekávat velký rozmach outsourcingu. Tedy bude více situací, kdy podniky nebudou zaměstnávat vlastní fleet managery, ale budou se obracet na poskytovatele těchto služeb. Tento trend lze pozorovat zejména u velkých společností. Ty například po odchodu správce vozového parku do důchodu už nezaměstnají dalšího, ale jeho povinnosti převedou na poskytovatele leasingu. Malé a střední podniky těchto externích služeb řízení vozového parku zatím příliš nevyužívají.