Démonizace dieselů je neoprávněná, tvrdí odborníci

Emisím dieselových aut jsou přičítány škodlivé účinky nejen na lidské zdraví. Podle společnosti Emissions Analytics ale on-road testy ukazují, že moderní naftové vozy diesely jsou k životnímu prostředí velmi šetrné.

Podle Emissions Analytics  je neoprávněné nazývat diesely plnící emisní normu Euro 5 a vyšší jako „špinavé“. Za posledních několik let se razantně snížilo množství pevných částic a oxidů dusíku (o více než 90%), přesto se často objevují názory, že moderní diesely jsou v konečném důsledku pro člověka více škodlivé, než starší automobily.

Do příchodu vysokotlakého vstřikování paliva a přísnějších emisních limitů produkovaly naftové motory pevné částice (saze), které se kvůli své velikosti v dýchací soustavě člověka zachytily dříve, než se dostaly do plic, kdežto částečky sazí u moderních naftových motorů mají mnohem menší rozměry a dostávají se až do plicních sklípků, kde je jim přičítán karcinogenní účinek a častější vznik rakoviny plic. Řada nezávislých testů ale neprokázala, že by moderní naftové vozy měly na zdraví lidí horší vliv, než starší a kouřící diesely.

Dieselová auta plnící předpis Euro 6 jsou na tom ale, co se týká množství vypouštěných škodlivin, neporovnatelně lépe, než jejich předchůdci. Norma vešla v platnost 1. září 2014 pro schvalování nových vozů a od 1. září 2015 pro jejich registrace a prodeje. Pokles přípustných limitů oxidů dusíku je ze současných 0,18 g/km na 0,08 g/km. Mezní hodnota emisí osobních vozů a ostatních vozidel určených k přepravě bude 80 mg/km, což představuje snížení o více než 50 % v porovnání s normou Euro 5. Mezní hodnoty kombinovaných emisí uhlovodíků a oxidů dusíku naftových osobních vozidel budou rovněž sníženy, konkrétně na 170 mg/km.

Pokud vše funguje, jak má, filtry pevných částic zachytí až 99% nespálených částic (sazí), které se následně spálí při regeneraci. O redukci množství Nox se potom starají speciální katalyzátory využívající látku označovanou jako AdBlue. Jedná se o čirý, netoxický vodný roztok močoviny používaný k selektivní katalytické redukci oxidů dusíku na neškodný atmosférický dusík a vodu. 

Nevýhoda moderních dieselových aut spočívá v tom, že úprava spalin vyžaduje složitou a drahou techniku, která má omezenou životnost a případné opravy či výměny mohou být velmi drahé. Tím se zvýší celkové náklady na vlastnictví automobilu, tzv. TCO, největší nevýhodu představuje už na začátku vyšší pořizovací cena takto vybavených vozů.