Velká část flotil zaznamenala za poslední rok dopravní nehodu

Celých 86% oslovených správců vozových parků mělo v uplynulých 12 měsících zkušenost s řešením následků dopravních nehod, ukázal to průzkum společnosti IAM.

Odborníci se na problematiku nehodovosti dotázali celkem jednoho sta fleetových manažerů, přičemž zjišťovali, jak tito řídící pracovníci přistupují k řešení dopravní nehody firemního vozu. Zjištěno bylo následující:

• Jen 14% respondentů nezaznamenalo během posledních 12 měsíců dopravní nehodu
• Podle poloviny fleet manažerů přesahují průměrné náklady na odstranění následků dopravní nehody 35 tisíc korun na jedno vozidlo
• 33% oslovených společností přiznalo, že řidiči, kteří dopravní nehodu zaviní, jsou nějakým způsobem sankcionováni
• Více než polovina respondentů se nesnaží zaměstnance, kteří se stali účastníky dopravní nehody, nijak školit

Pokud jde o firemní řidiče, ze studie vyplývá, že nejčastějšími rizikovými manévry, kterých se řidiči dopouští, jsou: nedodržování bezpečné vzdálenosti, riskantní jízda zatáčkou, prudké brzdění a překračování povolené rychlosti.

Řada motoristů za velmi nebezpečné považuje také nedávání znamení o změně směru jízdy nebo nesprávné užívání vyhrazených jízdních pruhů.
Zpráva dále poukazuje na to, že ačkoliv nejsou zaznamenatelné rozdíly ve stylu řízení řidičů během roku, existují jisté odlišnosti v závislosti na denní době. Nejbezpečněji řidiči jezdí v časných ranních hodinách, naopak nejvíce riziková je odpolední špička.

Studie také ukázala, že nejhorších 20 % firemních řidičů způsobí 76 % celkových nepředvídatelných nákladů na provoz firemní flotily.