Autonomní vozy mohou pomoci přeplněným městským ulicím

Podle studie zveřejněné Mezinárodním dopravním fórem v rámci OECD by flotila automaticky řízených automobilů mohla z ulic středně velkých a velkých měst snížit provoz až o 90%.

Odborníci zjistili, že i ve špičce by bylo zapotřebí pouze jedné třetiny (35%) z počtu automobilů, které v centrech měst každodenně jezdí, kdyby každé z nich jezdilo účelně. Řešením tohoto problému je přitom poměrně jednoduché – nasazení flotily automaticky řízených vozů, které by bylo možno využívat podobně jako taxi. Možnosti spolujízdy s využitím aplikace ve smartphonech jsou široké a zajistilo, aby v centrech měst jezdila co nejvíce vytížená auta.
Dokonce i v nejméně optimistickém scénáři by mohlo dojít ke snížení počtu vozidel ve městech o 50%. S tím souvisí možnost výrazně zredukovat počet parkovacích míst a prostor jim vyhrazený by bylo možné využít jiným způsobem.

Snížení rizika lidského pochybení by také mohlo přispět k vyšší bezpečnosti na silnicích – to platí zejména, pokud jde o drobné nehody při parkování, které bývají zapříčiněny chvilkovým rozptýlením nebo špatným odhadem vzdálenosti.  Automobilům řízeným počítačem se toto prakticky nestává. Oslovení řidiči zmiňují také vyšší pohodlí a možnost pracovat během jízdy, stejně jako odstranění odpovědnosti za případnou nehodu.

Potom jsou tu ale firemní řidiči, kteří se naopak jejich nahrazení autonomními vozy obávají. Patří sem více než polovina (55%) z řidičů ve věku mezi 25 až 34 lety, 34% z věkové kategorie 35 až 44 let a 12% řidičů ve věku 45 až 54 let.

Kritici poukazují na to, že ještě není vyřešena otázka zodpovědnosti v případě, že automaticky řízené auto způsobí dopravní nehody nebo spáchá nějaký dopravní přestupek. Alespoň prozatím je největší překážkou masivního nasazení automaticky řízených vozů jejich integrace s běžnými vozidly, modernizace silniční infrastruktury a otázky týkající se pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou provozem těchto automobilů. V případě, že automaticky řízené auto způsobí dopravní nehodu nebo spáchá nějaký dopravní přestupek, je nějak možné „obvinit“ počítač?