Většina firemních řidičů už zažila za volantem agresi ostatních

Více jak čtyři pětiny firemních řidičů mají zkušenosti s agresory na silnicích, téměř polovina jich už zažila tzv. vybržďování.

Průzkum organizace Carwow ukázal i další, mnohem více znepokojivá fakta. 5% respondentů bylo jiným agresivním řidičem dokonce fyzicky napadeno a 4% jich skončila s poškozeným vozem. Jako důvody pro agresivní chování ostatních řidičů uvedlo 74% respondentů, tedy firemních řidičů, špatné řízení a 30% jich jako důvod vidí pomalou jízdu.

Na druhou stranu, i samotní firemní řidiči přiznávají svou míru zavinění některých krizových situací, když se dopouštějí prohřešků, jako je riskantní jízda zatáčkou (29%), prudké brzdění (26%) a překračování povolené rychlosti (rovněž 26%).
Rychlou a nebezpečnou jízdu svádí 59% firemních řidičů na vysoké pracovní tempo a tlak zaměstnavatele. Mělo by být proto v zájmu každého zaměstnavatele, aby přijal opatření, které usnadňují řidičům jejich práci a minimalizují časový stres, kterému jsou často vystaveni.

Se svými vlastními vozy jezdí naopak zaměstnanci mnohem šetrněji kvůli snaze ušetřit za náklady na pohonné hmoty a snížit opotřebení auta, a také je netlačí jejich pracovní povinnosti.

V poslední době zažívají boom chytré telefony, které se pomalu, ale jistě stávají hlavní příčinou nepozorného řízení. Je až s podivem, co vše řidiči za volantem automobilu s mobilním telefonem zvládají. Telefonování a psaní textových zpráv je pro některé naprostá rutina, ti největší hazardéři s klidem navštěvují sociální sítě nebo dokonce hrají hry. Telefonování za jízdy s pomocí hands-free je prakticky stejně nebezpečné jako telefonování s přístrojem v ruce – v obou případech totiž telefonování narušuje pozornost řidiče. Mozek člověka je schopen pojmout v jednom okamžiku pouze omezené množství informací. Informace, které jsou nad rámec aktuální mozkové kapacity, nejsou zpracovány (bohužel jsou to většinou právě informace o dopravní situaci). Telefonování za volantem je stejné, jakoby muž řídil po třech „dvanáctkách“ nebo žena po dvou až třech „desítkách“, a potom stačí málo k tomu, aby se stala vážná dopravní nehoda.

Odborníci na bezpečnost silničního provozu proto řidiče důrazně upozorňují, aby ovládání vozu věnovali veškerou svoji pozornost. Provoz stále houstne a tím se zmenšuje i prostor pro chyby, které je možné udělat. Někteří jedinci se navíc nezdráhají nepozornost či jiný prohřešek v řízení oplácet například vybržďováním, nebo jinými způsoby, s čímž je nutné počítat. Bezpečný řidič je ten, který předvídá chyby druhých.