Flotily mění preference, nafta už není jasnou volbou

Firemní auto má pod kapotou naftový motor, tak zní dlouhou dobu zavedené „pravidlo“. Nedávný průzkum společnosti CLM však ukázal, že dieselová auta už při nákupu tak jednoznačně nevítězí.

Hlavním důvodem, proč už nafta přestává být u zákazníků automatickou volbou, je jejich vyšší počáteční cena, nákladnější údržba a nákladné opravy případných poruch vstřikování. Nízká spotřeba již není všechno.

Údaje CLM ukazují, že ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku byl naftový motor pod kapotou 90,4% všech nových firemních aut. Na konci letošního prvního kvartálu se ale jejich podíl snížil o 4,8% na 85,6%.

Přestože téměř všechny automobilky již přešly na emisní normu Euro 6, emisím nových dieselových aut jsou přičítány větší škodlivé účinky na lidské zdraví, než tomu bylo u starších aut, alespoň podle kritiků moderních technologií pro čistění výfukových plynů. Za posledních několik let se sice razantně snížilo množství pevných částic a oxidů dusíku (o více než 90%), přesto se často objevují názory, že v konečném důsledku jsou spaliny dieselových aut pro člověka více škodlivé. Proč? Do příchodu vysokotlakého vstřikování paliva a přísnějších emisních limitů produkovaly naftové motory pevné částice (saze), které se kvůli své velikosti v dýchací soustavě člověka zachytily dříve, než se dostaly do plic, kdežto částečky sazí u moderních naftových motorů mají mnohem menší rozměry a dostávají se až do plicních sklípků, kde je jim přičítán karcinogenní účinek a častější vznik rakoviny plic.

On-road testy ale ukazují opak – pokud vše funguje, jak má, filtry pevných částic zachytí až 99% nespálených částic (sazí), které se následně spálí při regeneraci. O redukci množství Nox se potom starají speciální katalyzátory využívající látku označovanou jako AdBlue. Jedná se o čirý, netoxický vodný roztok močoviny používaný k selektivní katalytické redukci oxidů dusíku na neškodný atmosférický dusík a vodu. 

Dieselová auta plnící předpis Euro 6 jsou na tom ale, co se týká množství vypouštěných škodlivin, neporovnatelně lépe, než jejich předchůdci. Pokles přípustných limitů oxidů dusíku je ze současných 0,18 g/km na 0,08 g/km. Mezní hodnota emisí osobních vozů a ostatních vozidel určených k přepravě bude 80 mg/km, což představuje snížení o více než 50 % v porovnání s normou Euro 5. Mezní hodnoty kombinovaných emisí uhlovodíků a oxidů dusíku naftových osobních vozidel budou rovněž sníženy, konkrétně na 170 mg/km.

Odvrácenou stranou čistého výfuku je nutnost použití složité a drahé techniky, která má omezenou životnost a případné opravy či výměny mohou být velmi drahé. Tím se zvýší celkové náklady na vlastnictví automobilu, tzv. TCO.