Číst a psát zprávy za volantem? Pro některé řidiče žádný problém

Jeden ze sedmi firemních řidičů je toho názoru, že číst a odesílat textové zprávy během řízení nepředstavuje žádný problém pro bezpečnost silničního provozu. Ukázal to průzkum společnosti AA.

Na základě průzkumu mezi více než 28 tisíci řidičů si 55% z nich myslí, že je přijatelné číst, psát nebo posílat textové zprávy pouze pokud vozidlo stojí. Především mladí řidiči ve věku od 18 do 24 let ale nevidí důvod, proč by tak nemohli činit i za volantem – tento názor zastává 15 % respondentů, tedy zhruba každý sedmý.

Obzvláště starší motoristé jsou potom důrazně proti tomuto chování a nekompromisně ho odsuzují stejně jako řízení automobilu pod vlivem alkoholu. Pokud byste se jich zeptali na adekvátní trest za toto nezodpovědné chování, mnoho motoristů navrhne odebrání řidičského průkazu, někteří k tomu přidají i podmínku, aby ho takto proviněný řidič už nikdy nemohl získat.

Je až s podivem, co vše řidiči za volantem automobilu s mobilním telefonem zvládají. Telefonování a psaní textových zpráv je pro některé naprostá rutina, ti největší hazardéři s klidem navštěvují sociální sítě nebo dokonce hrají hry.

Také celá řada aplikací pro chytré telefony, jež mají řidičům pomoci snížit spotřebu paliva, pro ně zároveň představují i značné bezpečnostní riziko, které může skončit až dopravní nehodou. Ovládání některých z nich je příliš složité a vyžaduje velkou dávku soustředění.

Pokud řidič v průběhu jízdy pracuje s telefonem, je jeho rychlost sešlápnutí brzdového pedálu v situacích, kdy musí brzdit k odvrácení srážky téměř o 10 % pomalejší. Většina řidičů v průběhu telefonování rovněž přestává sledovat provoz ve zpětných zrcátkách. To je velmi nebezpečné zejména při jízdě na dálnici, při objíždění překážek nebo při odbočování vlevo. Pokud je pozornost řidiče rozdělena na řízení a konverzaci, dochází k častějšímu nedodržování bezpečného odstupu. Po vynuceném zpomalení vlivem provozu telefonující řidiči pomaleji dosahují původní rychlosti a je větší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu.

Jak řešit tento problém? Asi nejúčinnější by bylo zpřísnit tresty, které jsou u nás velmi nízké. Pokud je řidiči prokázáno, že držel v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj popř. jiné hovorové nebo záznamové zařízení, jsou mu uděleny dva trestné body a může dostat na místě blokovou pokutu do 1000 Kč, ve správním řízení je to potom v rozmezí 1500 – 2500 Kč.