9 z 10 dieselů nesplňuje emisní limity

Jen každé desáté auto splňuje emisní limity stanovené Evropskou unií. Podle průzkumu společnosti T&E překračují auta hodnoty škodlivin ve výfukových plynech i několikanásobně.

S plněním nejpřísnějšího předpisu Euro 6 mají problémy prakticky všechny automobilky. Mnoho z nich už dříve avizovalo, limitů nebudou moci dosáhnout bez použití technologie SCR, která pracuje s látkou označovanou jako AdBlue. Jedná se o čirý, netoxický vodný roztok močoviny používaný k selektivní katalytické redukci oxidů dusíku na neškodný atmosférický dusík a vodu. 

Toto řešení sice přispívá ke snížení škodlivých emisí, ale na druhou stranu zvyšuje celkové náklady na vlastnictví automobilu, tzv. TCO. Největší nevýhodu představuje vyšší pořizovací cena takto vybavených vozů. Celý SCR systém (katalyzátor) se skládá z několika čidel tlaku, teploty a chemického složení výfukových plynů. Dále ze samotného, výrobně náročného filtru a vyhřívaného zásobníku na močovinu. Celou tuto plejádu závažných omezení doprovází drobnosti v podobě zvýšené spotřeby nafty v režimu aktivní regenerace filtru, nebo nutnosti vyhřívání zásobníku kapaliny AdBlue, jenž zamrzá při -11° C.

V průměru jsou emise nových dieselových automobilů v EU asi pětkrát vyšší, než jsou povolené limity. Ve zkušebních procedurách však bylo v jednom případě zaznamenáno 22 násobné překročení limitů!

Podle společnosti T&E za současnou situací stojí především nevhodný a zastaralý testovací program, díky němuž výrobci automobilů mohou používat levnější, méně účinné systémy čištění výfukových plynů. Situace by se měla změnit nejpozději v roce 2018, kdy by měla vejít v platnost nová metodika měření emisí, která by měla přesněji odrážet podmínky reálného provozu a jemu odpovídající spotřebu paliva.

Současné problémy naftových aut podle společnosti Glas´s také negativně ovlivní jejich zůstatkové hodnoty. Ztratit na ceně by mohly především Volkswageny, a to v souvislosti s aférou, kdy výrobce používal v řídících jednotkách vozů nelegální software, aby si při měření mohl vykázat nižší produkci emisí.

Prozatím však hodnoty vozů značky Volkswagen zůstávají na stejné úrovni jako na začátku září. Například zůstatkové hodnoty Golfu s motorem TDI Euro 5, jichž se dieselgate týká, klesly podle společnosti v průběhu září Glas´s o 3,7%, zbytek jeho přímé konkurence potom zaznamenal pokles o 3,2%. Relativní pokles tedy prozatím činí jen 0,5% .