Velká flotila kontra sdílený vozový park – jak to vidí fleet manažeři?

Podle společnosti Chevin Fleet Solutions se aktuálním tématem číslo jedna pro správce vozových parků stává otázka, zdali je výhodnější pořídit každému zaměstnanci vlastní vůz, nebo vsadit na několik sdílených automobilů dostupných všem.

Stále více správců firemních vozových parků přehodnocuje význam vlastní flotily a hledá alternativní možnosti dopravy zaměstnanců. Jedním z řešení, které se začíná prosazovat, je sdílená firemní flotila.

Firmy přestávají poskytovat vlastní pracovní vůz každému zaměstnanci. Raději koupí několik vozidel, která potom může použít jakýkoliv pracovník, pokud potřebuje jet například na služební cestu, a poté jej zase vrátí zpět. Sdílený vozový park je stále častěji považován za nákladově efektivní a finančně zajímavou alternativou ke krátkodobým zápůjčkám automobilů, a také maximalizuje využití vozidel.

Podle odborníků je průměrný automobil v provozu jen hodinu denně. Jedno sdílené auto tak dokáže při dobré organizaci jeho využití nahradit 5-6 firemních vozů. Úspora celkových nákladů na vlastnění automobilu (TCO) může být tedy značná. Odborníci také radí využít této služby, pokud firemní auto nenajede více než 15 tisíc kilometrů za rok.

Výhody sdílené firemní flotily nepřestavují jen úsporu nákladů na provoz automobilů. Napomáhají také ke změně v chování zaměstnanců a k tomu, aby pečlivěji přemýšleli nad tím, kam a zda-li skutečně potřebují cestovat. Sdílení firemních automobilů a denní pronájem může podnikům pomoci k lepšímu využití firemních vozů a tím snížení nákladů na jejich provoz. Mohou také pomoci změnit celou organizační kulturu vozového parku.

Především správci vozových parků v menších podnicích by měli zauvažovat nad tím, zda-li nevyužít možnosti sdílení firemních vozů. Každý flotilový vůz navíc totiž zatíží rozpočet více, než v případě větších podniků, sdílené vozy mohou ale samozřejmě využít i velké společnosti.

Ve hře jsou také tzv. šedé flotily – tedy automobily používané ve firmě, avšak vlastněné přímo jejími zaměstnanci. Využívání šedých flotil je však oproti používání klasických firemních vozů všeobecně považováno za rizikovější, jelikož soukromé vozy vlastněné přímo zaměstnanci bývají starší a pro zaměstnavatele je tak těžší hlídat náklady na provoz.

Jednou z cest, jak ušetřit v oblasti mobility zaměstnanců, je také využití veřejné dopravy. U řady firem je cesta podnikovým autem až poslední možností, kterou zaměstnanci při obchodní cestě mají. Také se upouští od klasických firemních cest, a pokud je to možné, nahrazují se videokonferencemi.