Bodový systém se změní k lepšímu

policie

policieRozhodnutí Nejvyššího správního soudu změní způsob, jakým budou řidiči informováni o získání trestných bodů. O jejich zapsání by se v příštím roce měli dozvědět od úřadů, podle posledních informací minimálně v případě, když dosáhnou šesti bodů. Chystají se také změny samotného bodového systému.

 

Po téměř deseti letech od zavedení bodového systému v červenci roku 2006 budou řidiči konečně informováni, pokud dostanou trestné body za přestupek spojený s řízením vozidla. Nejvyšší správní soud rozhodl, že přidělení bodů není administrativním opatřením, za které bylo dosud soudy považováno, ale trestem. „S ohledem na skutečnost, že i jednotlivý záznam bodů do registru řidičů je trestem, jeví se vhodnějším, aby řidiči bylo z úřední povinnosti oznámeno i provedení jednotlivého záznamu,“ napsal do rozhodnutí předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

Úřady by tak měly řidiče informovat, když mu v hodnocení přibudou trestné body. Zatím však není jisté, zda to učiní po každém zapsání bodů, situace se stále vyvíjí. Ministerstvo dopravy se obává nárůstu administrativy s oznamováním všech přestupků spojené, body jsou udělovány desítkám tisíc řidičů ročně.

Aktuální vývoj na dotaz Flotily popsal tiskový mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar: „Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu se zabýváme, především v kontextu oznamování zápisů bodů řidičům. Podle našeho názoru nakonec v praxi k žádným zásadním změnám v tomto směru nedojde. Zhodnocení povahy bodů jako trestu totiž neznamená, že by zapsání bodů bylo trestem uloženým v trestním řízení, ale pouze v rámci správního řízení. Body jsou sekundárním, doprovodným trestem k pokutě za přestupek, nejde tedy ani o dvojí trestání v téže věci. Uvažujeme každopádně o tom, že o udělených bodech budeme řidiče v roce 2016 informovat. Zvažujeme různé varianty řešení, a to i s ohledem na velkou administrativní zátěž, která s takovými kroky souvisí. Vše zatím nasvědčuje tomu, že k informování by mělo docházet minimálně po dosažení polovičního počtu bodů,“ komentoval Neusar. Bližší informace bude mít ministerstvo dopravy k dispozici během několika týdnů.

Dosud nebyli řidiči o ztrátě bodů nijak informováni. Dozvěděli se pouze, že dosáhli plného počtu dvanácti trestných bodů a mají povinnost do pěti pracovních dnů po doručení obsílky na rok odevzdat svůj řidičský průkaz. Pokud chtěli zjistit, kolik bodů mají, museli si opatřit výpis z bodového hodnocení řidiče, za který zaplatili na pobočkách Czech Point u České pošty 69 korun, nebo na samosprávních úřadech až 100 Kč.

Zvažuje se také změna bodového systému i výše pokut. Podle Neusara se ministerstvo dopravy primárně zaměřuje na závažné přestupky a nejde mu o postihování řidičů kvůli bagatelním přestupkům, u kterých ponechá blokové pokuty do výše 2000 Kč. Nejméně závažné přestupky by policisté mohli řešit domluvou. „Zvažovanou úpravu hodláme představit a projednávat ještě s odbornou veřejností,“ upřesnil tiskový mluvčí.

Minulostí se nejspíše stanou sedmibodové tresty. „Vycházíme mimo jiné z toho, že u nás je maximální hranice, kdy řidič na rok pozbude řidičské oprávnění, dvanáct bodů. Proto považujeme sedmibodové přestupky za zbytečné. Chtěli bychom opět přestupky rozřadit podle jejich závažnosti, a to na dva, čtyři a šest bodů. V případě šestibodových by tak řidič dostal poprvé varování, podruhé by odevzdal řidičský průkaz. V takových případech by pak nebylo potřeba za některé přestupky přímo udělovat zákaz řízení, ale fungoval by právě systém ,dvakrát a dost‘. Vše bychom chtěli zpřehlednit,“ vysvětlil Neusar.

Čtěte také:

Policie dostává novou flotilu Octavií. Bude jich 477.

Kamery na vzestupu. Poslouží i jako důkaz.

Průzkum: polovina firemních řidičů za volantem pravidelně telefonuje