Průzkum: aktuální priority v řízení firemních flotil

fleet

fleetJedna z největších společností nabízející služby pro řízení firemních vozových parků Element Financial organizuje každé dva roky obsáhlý průzkum mezi svými zákazníky. Cílem je zjistit, jak fleetoví manažeři řídí svěřené vozové parky, co je pro ně nejdůležitější a jakým rozhodnutím jsou vystaveni. Aktuálního průzkumu se zúčastnilo 130 manažerů, kteří mají celkem na starosti více než 151 000 vozidel.

Průzkum se snažil mezi fleetovými manažery zjistit, jaké jsou jejich tři největší cíle v řízení flotily pro následujících 12 až 18 měsíců. Oslovení manažeři se také podělili o své strategie ke snížení nákladů na provoz vozového parku nebo informace, jak zlepšují svoje flotilové plány.

Fleetoví manažeři popsali strukturu řízení svého vozového parku, výběr vozidel včetně volby pohonných jednotek, jak mají u služebních vozů vyřešenou možnost příplatkové výbavy, parametry výměny vozů a proces dalšího prodeje. Dále sdělili, komu je povoleno používat služební automobil i pro soukromé účely.

Nejčastěji zmiňovanou prioritou byla oblast bezpečnosti a snížení rizika, kterou uvedl největší počet fleetových manažerů, konkrétně 29 procent. Tato oblast se v minulém průzkumu umístila až na čtvrtém místě. Tehdy byl nejčastější prioritou řídících pracovníků firemních flotil výběr vozů v rámci snahy o snížení nákladů, který se nyní s 18 procenty propadl až na páté místo.

Na druhém místě bylo zlepšení správy dat a reportingu. V minulém průzkumu z roku 2013 byla tato oblast prioritní jen pro 21 % respondentů a umístila se až jako šestá v pořadí. S klesajícími cenami paliv poklesla také důležitost sledování spotřebovaných pohonných hmot, a to ze čtvrté na šestou příčku.

Třetí nejčastější prioritou manažerů bylo snižování nákladů na údržbu vozového parku, čtvrtou snižování rozpočtu na fleet, pátou nastavení flotilových pravidel a výběr vozů, šestou snižování spotřeby, sedmou telematika, osmou produktivita.

Zhruba polovina flotil zrychlila (24 %) nebo zpomalila (25 %) výměnu vozů. Flotiloví manažeři se také více soustředili na prosazení jasnějších zásad pro zaměstnance, týkajících se pohonných hmot a údržby vozů. Třicet procent zkoumaných společností provedlo organizační změny. Většina z nich se týkala centralizace flotilových aktivit a úprav ve struktuře reportingu.

Použití firemních vozidel pro soukromé účely povoluje 83 procent zkoumaných společností. Celých 52 % umožňuje řídit vůz také manželkám svých zaměstnanců. Podle fleetových manažerů je však nutné mít jasně stanovená pravidla určující, kdo může řídit služební vůz a za jakých podmínek. Toto rozhodnutí do značné míry závisí také na firemní kultuře společnosti, zvyklostech v daném zaměstnaneckém oboru a musí počítat s řešením potenciálních rizik.

Většina z dotazovaných společností má jasně danou specifikaci svých vozidel, 56 procent neumožňuje řidičům zvolit si do vozu příplatkovou výbavu dle své volby, ani kdyby si za ni zaplatili. Zhruba 19 % zkoumaných firem však dovoluje výběr z několika příplatkových položek, které si řidiči mohou na vlastní náklady objednat. Tato výbava navíc má pak příznivý vliv na zůstatkovou hodnotu vozu. Asi 14 procent společností umožňuje řidičům zvolit si firmou hrazenou příplatkovou výbavu do určitého finančního limitu.

Telematiku v některých vozech používá přibližně 35 procent společností, 11 % z nich má GPS lokátor ve všech firemních vozidlech. Fleetoví manažeři považují za největší výhody telematických systémů bezpečnější jízdu řidičů, snížení spotřeby a zvýšení produktivity zaměstnanců. Ostatní společnosti telematiku nepoužívají kvůli pořizovacím nákladům, nebo protože neladí s jejich firemní kulturou.

Čtěte také:

Telematika může zlepšit chování firemních řidičů

Negativní důsledky tradičních metod řízení vozového parku

Delší životní cyklus aut zvyšuje jejich zůstatkovou hodnotu