Frustrace až desetinásobně zvýši riziko havárie

rizeni

rizeniNová studie zjistila, že řízení v pohnutých situacích znamená téměř desetinásobné riziko dopravní nehody. Vztek, smutek, pláč nebo citové rozrušení figurovaly v téměř devíti z deseti zkoumaných nehod. Dosud největší výzkum svého druhu prokázal, že řidičovo rozpoložení má mnohem zásadnější vliv na bezpečnost než mobilní telefony nebo ovládání palubních systémů automobilů.

Institut Virginia Tech Transportation, výzkumné oddělení polytechnické univerzity v americké Virginii, provedl studii zkoumající největší rizika, kterým dnešní řidiči čelí. Studie se účastnilo více než 3500 řidičů osobních automobilů ze šesti amerických států v rámci dlouhodobého výzkumného programu Second Strategic Highway Research Program Naturalistic Driving Study. Jde o dosud největší výzkum svého druhu.

Studie zjistila, že rušivé aktivity jako je používání mobilního telefonu, čtení displejů nebo zadávání písmen do dotykových obrazovek vozidel zvyšují riziko dopravní nehody více než dvojnásobně. Někteří ze zkoumaných řidičů stráví těmito rozptylujícími aktivitami přes polovinu času, kdy řídí.

Na tom by nebylo nic nového. Výzkum však odhalil mnohem větší rizika. V téměř devadesáti procentech zkoumaných nehod hrály roli emoční faktory jako citové vyčerpání, zklamání, ublížení nebo neshoda s bližními a z nich pramenící vztek, smutek, pláč či jiné rozrušení.

Tom Dingus, vedoucí autor studie a ředitel institutu k tomu řekl: „Léta jsme věděli, že ve vysokém procentu nehod se vyskytují faktory související s náladou řidičů, ale nyní je to poprvé, kdy jsme je byli schopni s konečnou platností určit. Mohli jsme vycházet ze závažných událostí, konkrétně více než devíti set nehod a zjistit, do jaké míry se na nich tyto faktory podílí.“

Podle studie jsou úplně nejvíce rizikovými rychlost vysoko nad limitem a řidičské chyby jako nesprávné či náhlé brždění. Údajně zvyšují riziko nehody až třináctkrát. Naopak ženské zkrášlování za volantem nebo malý odstup mezi vozidly, činnosti dříve považované za rizikové, byly u zkoumaných nehod přítomny jen minimálně.

Čtěte také:

Zvládání více činností za volantem není reálné

Agresivní řidiči ovlivňují chování ostatních

Automatické brždění odvrátí až 40 % nárazů