Zpomalovací prahy prý způsobí až 25 000 úmrtí ročně

Prah

PrahS překvapivou zprávou přišlo britské sdružení NICE. Auta, která musí kvůli zpomalovacím prahům prudce zpomalovat a poté zrychlovat, vyprodukují totiž tolik emisí navíc, že na následky znečištění ovzduší zemře ročně 25 000 lidí.

 

 

Britské sdružení National Institute for Health and Care Excellence (NICE) usiluje o zrušení zpomalovacích prahů, protože podle něj opakované zpomalování a zrychlování, především dodávek, autobusů a kamionů, zhoršuje znečištění ovzduší v obytných zónách. Následkem toho umře ročně zbytečně 25 000 lidí. Lepší by bylo zavést opatření, díky kterým by auta jezdila zastavěnými oblastmi sice pomalu, ale plynule.
Jako řešení navrhuje snížení rychlosti v hustěji obydlených oblastech na 30 kilometrů za hodinu a její důsledné kontrolování. Zároveň by se měly zavádět chytré semafory a křižovatky, aby se doprava stala co nejplynulejší. Velká podpora by měla směřovat do prodeje nízkoemisních nebo bezemisních vozidel. NICE kvůli omezení emisí zároveň usiluje například o omezení maximální rychlosti na dálnicích na 80 km/h.

Copyright: pattanwit / 123RF Stock Photo