Převratná změna: Každé čtvrté státní auto má být alternativní

Ministerstvo pro místní rozvoj usiluje o to, aby každé čtvrté auto, které si pořizuje stát, mělo alternativní pohon, tedy bylo buď elektrické, hybridní, jezdilo na CNG, LPG, vodík nebo E85.

 

Termín pro přijímání připomínek k novele nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel je stanoven na 10. dubna. Pokud vládou projde, mělo by nové nařízení platit od 1. září letošního roku.
Výše povinného minimálního podílu vozidel s alternativním pohonem má být určena jednoduchým výpočtem: počet vozidel kategorie N1 a M1 pořizovaných v zadávacím řízení se vydělí čtyřmi a výsledek se zaokrouhlí na celá čísla směrem dolů. Opatření se má týkat každého ústředního orgánu státní správy a jeho podřízených organizací a podniků s majetkovou účastí státu. Opatření se nevztahuje na terénní a speciální vozidla. Pokud by tedy taková organizace vyhlašovala po 1. září výběrové řízení na nákup 10 vozidel, budou muset mít minimálně dvě alternativní pohon.
Podobné omezení směrem k alternativním pohonům dosud v České republice nebylo stanoveno, důvod změny je zřejmě třeba hledat v tlaku EU. Evropská komise totiž zahájila s Českou republikou tzv. infringementové řízení za překračování imisních limitů pro suspendované částice PM10 a NO2. Závazek státní správy na obměnu vozového parku za vozidla s alternativním pohonem je v současné době zakotven v Národním programu snižování emisí České republiky schváleném usnesením vlády č. 978 z 2. prosince 2015.
Některé státní organizace už ale alternativní paliva podporují i bez nařízení vlády. Až 60 elektromobilů se například chystá pořídit na operativní leasing společnost Česká pošta. Šlo by tak o největší jednorázovou zakázku na elektromobily v České republice.
Podle údajů zveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek vypsala Česká pošta výběrové řízení na pronájem minimálně 35 a maximálně 60 malých lehkých užitkových elektromobilů formou operativního leasingu s full service plněním na dobu 60 měsíců s maximálním projezdem každého elektromobilu 70 000 km za dobu pronájmu. Předpokládaná hodnota zakázky je 30 milionů korun. Hlavním hodnotícím kritériem je hodnota TCO na kilometr. Česká pošta už využívá řadu vozů na CNG.

Ve státních zakázkách se už požadavek na část vozů objevuje: Škoda a Hyundai se poperou o velkou státní zakázku za 269 milionů