Každé čtvrté státem nakupované auto má být alternativní. Je to fér?

Do vlády míří převratná novela pravidel pro nakupování aut, která dost zamíchá kartami na trhu státních zakázek. Každé čtvrté auto, které bude kupovat stát, totiž zřejmě bude muset mít jiný pohon než na naftu či benzin – tedy na LPG, CNG, elektřinu apod.

 

Nápad pochází z ministerstva pro životní prostředí, ale „technicky“ ho vyřizuje ministerstvo pro místní rozvoj. To chce příslušný dokument (novelu nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel) předložit vládě do konce května. Když bude schválená, platit by mohla od 1. září letošního roku.
Výše povinného minimálního podílu vozidel s alternativním pohonem má být určena jednoduchým výpočtem: počet vozidel kategorie N1 a M1 pořizovaných v zadávacím řízení se vydělí čtyřmi a výsledek se zaokrouhlí na celá čísla směrem dolů. Opatření se má týkat každého ústředního orgánu státní správy a jeho podřízených organizací a podniků s majetkovou účastí státu.
Stát tak chce přispět ke zlepšení ovzduší ve městech. „V ČR dochází z hlediska kvality ovzduší především k překračování imisních limitů pro polétavý prach a oxid dusičitý,“ vysvětlila pro Flotilu Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení Ministerstva životního prostředí (MŽP). „Vozidla s alternativním pohonem produkují výrazně nižší množství těchto znečisťujících látek. Lze předpokládat, že navrhované opatření napomůže i tzv. „rozhýbat“ trh s těmito vozidly.“
S tímto obecným záměrem souhlasí i automobilky. „Obecně považujeme za potěšující, že veřejné instituce jdou příkladem v ekologických řešeních mobility.  Dle našeho názoru by stát měl jít jednoznačně příkladem, každou podporu a motivaci k pořízení ekologického vozu vítáme,“ říká třeba Vítězslav Pelc ze Škoda Auto Česká republika.

Zelená pro CNG
Je téměř jisté, že po případném schválení novely nezačne stát najednou nakupovat spoustu elektromobilů. S největší pravděpodobností bude toto rozhodnutí znamenat impuls pro zvýšení prodejů vozidel na CNG. Jejich pořizovací náklady se zhruba rovnají dieselům, síť čerpacích stanic každým rokem houstne a až na přetrvávající zákaz parkování takových aut v některých garážích neznamená tento pohon žádné omezení pro jeho uživatele.
V přípravě k témuž dospělo i ministerstvo životního prostředí. K novele byla totiž zpracovaná Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (tzv. RIA), která hodnotí náklady a přínosy zavedení opatření, mj. i finanční dopad na veřejné zadavatele. V kategoriích malá, nižší střední a střední třída byla vybrána konkrétní vozidla na zvolený alternativní pohon, stanoveny jejich předpokládané celkové náklady na pořízení a provoz vozidla za dobu jeho životnosti a ty pak byly porovnány se stejnou nebo obdobnou benzínovou a naftovou alternativou. „Z výpočtů vyplynulo, že u všech tří kategorií vozidel byl ekonomicky nejvýhodnějším pohonem LPG, následně CNG a klasický hybridní pohon,“ uvedla Dominika Pospíšilová.
„Za ekologický vůz nelze považovat výhradně elektromobil,“ říká Vítězslav Pelc ze Škoda Auto ČR. „Modely G-TEC s pohonem na stlačený zemní plyn vnímá značka ŠKODA jako dostupnou alternativu ke konvenčním palivům, která přináší zákazníkům maximum ekologických a ekonomických výhod v reálném světě.“
S tím nesouhlasí konkurenční značka Hyundai, která se jinak rozhodla vzhledem k informacím, které k novele v současné chvíli má, zdržet komentářů. „Obecně nepovažujeme CNG za čistou energii,“ uvedl pouze její PR manažer Miloš Adámek.

Není to omezení konkurence?
Nabízí se ale otázka, jestli další technické omezení v zadávací dokumentaci ještě nezmenší okruh možných dodavatelů. Už nyní se o podstatnou část státních zakázek utkávají firmy Škoda a Hyundai a například výklad technického zadání ohledně velikosti zavazadlového prostoru u dodávky několika set vozů pro Policii ČR dala Škodovka k soudu. Nyní bude stanoveno další omezení. Jak je zmíněno výše, jako nejpravděpodobnější alternativní palivo vychází i z výpočtů MŽP LPG nebo CNG. Většina automobilek nemá v nejrozšířenější nižší střední a střední třídě v nabídce příliš takových vozů.
„Pevně věříme, že se v zakázkách budeme setkávat s volnou, neomezenou soutěží. V praxi se bohužel často setkáváme s nepodstatnými technickými požadavky, které však mají za následek nesplnění požadavků zadávací dokumentace,“ říká fleetový manažer Opelu Zbyněk Janeček. „Pro značku Opel je chystaná novela zajímavou příležitostí a bude se o ni aktivně zajímat. V letošním roce navíc uvedeme model Astra ve verzi CNG, který bude velmi vhodnou alternativou pro služební vozy s tradičním pohonem.“
MŽP v tom ale má jasno: „Viděli bychom problém v tom, pokud bychom trhem nabízené portfolio alternativních pohonů jakkoli zužovali. V tomto případě bych se spíš být na vašem místě ptala automobilek, zda-li se samy nediskriminují a svou omezenější nabídkou neošizují o možný zisk, příp. jak drží krok se svou konkurencí, když nenabízí zákazníkům volbu ekologického pohonu,“ konstatuje Dominika Pospíšilová z tiskového odboru.
Částečně tento problém řeší rozdělení zakázek, takže alternativní vozy budou soutěženy úplně zvlášť. „Ano, veřejné zakázky, v rámci kterých budou pořizována i vozidla s alternativním pohonem, budou po zvážení existujícího okruhu dodavatelů většinou vhodné k rozdělení na části v souladu s pravidly stanovenými zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ potvrzuje Vilém Frček z odboru komunikace Ministerstva pro místní rozvoj.