Podpora elektromobility

Koncern Volkswagen hodlá do roku 2025 uvést dalších třicet elektromobilů a plánuje v té době prodávat dva až tři miliony elektromobilů ročně. Na český trh právě uvádí nový e-Golf s dojezdem až 300 km. Právě ten se stal symbolem partnerství společnosti Volkswagen a 14. ročníku soutěže dopravní stavba, dopravní technologie, výrazná dopravní inovace roku. Volkswagen ocenil jeden z nominovaných projektů bezplatným zapůjčením této novinky na dobu jednoho roku.

Soutěž Česká dopravní stavba, dopravní technologie, inovace v dopravě roku 2016 vypsalo Ministerstvo dopravy a ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Správou železniční dopravní cesty ji organizuje společnost Top Expo CZ. Volkswagen, jakožto partner soutěže, ocenil jeden z nominovaných projektů bezplatným zapůjčením elektromobilu e-Golf na dobu jednoho roku. Nový e-Golf bude nově fungovat ve společnosti Strabag. Zástupce firmy StrabagTomáš Hajič, ředitel pražského závodu, převzal symbolický klíč z rukou Vratislava Strašila, jednatele společnosti Porsche Česká republika. „Elektromobilita je pro koncern Volkswagen klíčovou prioritou, kterou vytyčil ve své Strategii 2025,“ říká Vratislav Strašil a dodává: „Pro zviditelnění a seznámení odborné i laické veřejnosti s elektrickou mobilitou vyšleme v nejbližší době do provozu několik desítek dalších e-Golfů, které budou mít pro prezentaci k dispozici nejen naši prodejci, ale poskytneme je k vyzkoušení i institucím, podnikům, orgánům státní správy a podobným subjektům. Do elektromobilu si totiž musí člověk sednout a jezdit s ním, aby pochopil, jaká zásadní změna kvality s ním přichází. Jsme velmi rádi, že první z těchto vozů získala právě firma Strabag jež mezi své základní firemní hodnoty řadí partnerství, inovativní přístup a udržitelnost.“

Soutěž ČDS&T 2016 si klade za cíl profesionálně prezentovat zlepšující se dopravní infrastrukturu v České republice a obory českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU. Dalším cílem je podpora Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0 a Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020.