Motivace ke slušné jízdě? Pokuta je pro řidiče dostatečnou motivací!

Řidiči referentských vozidel za volantem často načítají i desetitísíce kilometrů ročně, ostatně stejně jako manažeři na vysokých vedoucích pozicích. Motivují firmy své řidiče k beztrestné jízdě? Většinou je tou největší motivací samotná pokuta. Ale existují i výjimky.

Jsou řidiči, kteří v životě nedostali pokutu a jsou i tací, kteří se bojí každého schovaného radaru jako čert kříže. Zejména pozice obchodního zástupce s sebou často nese předpoklad vysokých kilometrových nájezdů, ale nemusí jít jen o každodenní dlouhé pojezdy. I s příležitostným cestováním se pojí možnost spáchání dopravního přestupku, protože řekněme si na rovinu, občas se tomu prostě nelze vyhnout. A dokazuje to i statistika Policie ČR, která evidovala v loňském roce téměř 540 tisíc dopravních přestupků. Z nich více jak polovina, přesně 52 %, připadá na překročení povolené rychlosti. A právě pokuty za rychlost a též špatné parkování jsou nejčastějšími postihy firemních řidičů. Ukázal to i průzkum našeho magazínu mezi 150 fleetovými manažery menších i větších firem s vozovým parkem od 5 firemních automobilů.

Negativní trend
Statistika Ministerstva vnitra navíc ukazuje, že počet dopravních přestupků rok od roku stoupá. V loňském roce bylo na českých silnicích spácháno v průměru 1150 přestupků denně. Za takovým trendem bezesporu nestojí jen zvyšující se nezodpovědnost řidičů, ale především nárůst automatických systémů měření rychlosti, jejichž sofistikovanější propojení s obsáhlými databázemi přináší vyšší počet zaznamenaných a přeposílaných přestupků. Trend zvyšujícího se počtu spáchaných přestupků registrují i leasingové společnosti, provozující desetitisíce vozidel svých klientů: „Počet pokut roste od roku 2013, kdy byla zavedena objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za spáchaný přestupek, nepřetržitě a strmě. V roce 2013 jsme řešili 6000 přestupků, vloni již téměř 20 tisíc,“ komentuje vývoj pro magazín Flotila Petr Janout, HR Director společnosti LeasePlan ČR. Podobný trend eviduje i Jan Sedláček ze společnosti Volkswagen Financial Services: „Pokud jde o čísla, v průměru jsme v letech 2014 – 2015 řešili 300 pokut měsíčně. V roce 2016 to již bylo 1200 pokut měsíčně a za první kvartál tohoto roku je to 1500 případů.“ Za rostoucím počtem přestupků bezesporu stojí i zavádění parkovacích zón a kontrola parkování speciální technikou, kdy projíždějící vozidla s kamerovým systémem denně zkontrolují až desetitisíce parkujících vozidel.
Bez bodů
Průzkum mezi správci firemních autoparků ukázal, že problém s dopravními přestupky mezi firemními řidiči je spíše okrajovou záležitostí a také proto firmy nesahají k žádným razantním krokům ani speciální motivaci svých řidičů. Tou je ve výsledku samotná pokuta a fakt, že při zavedeném bodovém systému funguje hrozba ztráty řidičského průkazu a nemožnost využívat firemní vůz, ať již k pracovním účelům, tak soukromým jízdám. Leasingové společnosti jasně nastavují pravidla při provozování vozu v režimu operativního leasingu. „Pokud má od nás klient pronajaté vozy na operativní leasing a my obdržíme dopis o uhrazení pokuty od Policie ČR, postupujeme ji klientovi. Současně posíláme vyjádření s informacemi o nájemci také PČR, od které jsme obdrželi výzvu. V případě financování úvěrem posílá PČR pokuty přímo majitelům vozů,“ sděluje Jan Sedláček z VWFS. Leasingová společnost LeasePlan umožňuje i provedení platby za klienta a následnou přefakturaci samotné částky. V obou případech se klient pokutě nevyhne a doplácí i částku za nezbytnou administraci celé záležitosti. Co je ale často zásadní, díky „odpustkovému dopisu“ od Policie není potřeba řešit viníka, který tak nedostává žádné body. Policie má své peníze a všichni jsou ve výsledku spokojeni. Bodový systém ztrácí svůj efekt. Jiný případ je samozřejmě zastavení řidiče na místě a vystavení blokové pokuty s příslušným počtem bodů za spáchání dopravního přestupku.

Firma od firmy
Samotné vyřízení přestupku a příslušné pokuty řeší firmy odlišně, v důsledku však se stejným výsledkem. Někdy je pokuta rovnou stržena ze mzdy zaměstnance, jindy je mu celý případ předán a řidič je povinen vše vyřídit. „Dopravní přestupky našich řidičů, které nám přijdou datovou schránkou, dostává do ruky správce vozového parku, který dle vozidla, času a místa identifikuje řidiče, který přestupek způsobil.  Dále dle firemních směrnic jednatelka nebo osoba pověřená schválí platbu pokuty, která odchází z firemního účtu, to proto, abychom měli jistotu, že pokuta byla uhrazena a abychom firmu nevystavovali zbytečně případným dalším komplikacím. Následně obeznámíme bez zbytečných odkladů viníka přestupku a dáme mu na vědomí, že po něm bude platba pokuty nárokována,“ popisuje postup Petr Sladký ze společnosti Naturprodukt a upozorňuje i na stále hojněji využívané sledování pomocí jednotky GPS, kterou lze firemní řidiče při jejich počínání za volantem sledovat: „Všichni naši řidiči jsou neustále nabádáni k bezpečné a ekonomické jízdě. Ve většině vozidel máme nainstalován ONI systém, který nám u novějších typů jednotek prozradí způsob jízdy (agresivní akceleraci, brždění apod.). Tyto údaje čas od času analyzujeme a nejhorší řidiče uvědomíme s prosbou o zamyšlení se nad způsobem jízdy a jeho nápravě.“ Libor Kosina, koordinátor vozového parku společnosti ČD – Telematika, upozorňuje ještě na další aspekt firemního vozidla: „Přestupky si ve firmě řeší každý řidič individuálně, mimo jiné platí, že pokud jezdím s firemním vozidlem, které je označeno logem společnosti, reprezentuji tedy firmu navenek a dle toho bych se měl na silnicích i řádně chovat,“ naráží na faktor vnímání celé společnosti prostřednictvím firemního vozu a jeho řidiče.
Jakkoliv drtivá většina firem bezodkladně a bez výjimky překalkulovává pokuty svým řidičům, existují i výjimky. „Pokuty dělíme na ty, které pracovník přímo platí při kontrole inkasujícímu policistovi a ty, které přicházejí na firmu. Ty první si musí vyřešit pracovník ze svého a firma o nich v podstatě ani neví. Ty druhé (hlavně od magistrátu hl.m. Prahy) uhradí společnost a na pracovníkovi na úhradu způsobené škody uplatňuje 50 % pokuty. Těchto padesát procent vychází z úvahy, že cestu pracovník nekoná ze své vůle, ale na pokyn zaměstnavatele a že řízení automobilu není jeho hlavní činností (proč by měla chyba u minimálního rozsahu činnosti být nejpřísněji sankcionována). I přes toto mírné trestání nedochází ke zneužívání a pokuty jsou spíše výjimečné. Navíc chytří řidiči používají navigace i v místech, která znají nazpaměť, protože je upozorní na mobilní i stacionární radary a měřené úseky,“ popisuje specifický přístup firmy Ladislav Klecan ze společnosti Trinom.

Pozor na zahraničí
Od roku 2003 platí direktiva EU, která umožňuje stíhat řidiče, jenž spáchal dopravní přestupek za hranicemi. Jednotlivé databáze sousedních států jsou již propojené, a tak se zvyšuje i počet pokut ze zahraničí, které do firem míří. „Výrazně nám roste od nového roku počet zahraničních přestupků, a to i díky novému evropskému systému, který umožňuje jednodušeji dohledat údaje o majiteli/provozovateli vozidla. V minulém roce jsme zpracovávali v průměru desítky zahraničních pokut. Nyní to jsou stovky,“ říká Jan Sedláček z VWFS. A podobné signály jdou i z firem, přestože na počet takových pokut nejde u žádné společnosti o výrazná čísla. „Ano, v poslední době se občas vyskytne i pokuta zaslaná z Německa nebo Rakouska. Ale jedná se spíše o jednotky případů, což vzhledem k počtu služebních vozidel a také častých zahraničních služebních cest našich zaměstnanců, považuji za velmi dobré,“ sdělil nám Petr Beneš z personálního oddělení společnosti AGC Flat Glass.
Zajímavou zkušenost mají i samotné automobilky. K problematice pokut v rámci společnosti se nám vyjádřil generální ředitel českého a slovenského zastoupení automobilky Opel Pavel Šilha: „Naši lidé najezdí spousty kilometrů, ale používají hlavu, a tak se počet evidovaných pokut dlouhodobě drží v řádu jednotek případů za rok. Strašák vybodování je pro kolegy velmi významným seberegulačním momentem. O tom, že policejní systémy v Evropě se rok od roku stále více propojují, ví dobře náš PR manager, který čím dál častěji dostává z okolních států „pozdravy“ od správních orgánů, které se vztahují k novinářským testovacím vozům. I v těchto případech ale platí, že jde o odpovědnost dočasného uživatele.“
To automobilka Škoda dohlíží na dodržování předpisů i v rámci svého areálu. „Dopravní přestupky, spáchané v areálu společnosti nebo mimo něj, řeší oddělení Bezpečnost a ochrany značky společnosti Škoda Auto. Oddělení Bezpečnosti a ochrany značky dohlíží zejména na dodržování předpisů v dopravě a na dopravní bezpečnost na místech, která spadají do její kompetence, tj. přímo v areálech firmy nebo na parkovištích pro zaměstnance. Kromě zákona č. 361/2000 Sb. „O provozu na pozemních komunikacích“ platí v areálech společnosti interní organizační norma tzv. „Dopravně provozní řád“, se kterou musí být seznámen každý, kdo užívá motorové vozidlo v areálu společnosti. Dále probíhá spolupráce s orgány Policie ČR, která v areálech společnosti dopravní situaci rovněž kontroluje a usměrňuje,“ popisuje situaci v prostorách továrny domácí automobilky tiskový mluvčí společnosti Vítězslav Pelc.

Přestupky v ČR v roce 2016

421 000 – celkový počet zjištěných dopravních přestupků

1150 – průměrný počet přestupků zjištěných za jeden den

52 % – podíl přestupků překročení dovolené rychlosti

40 000 – počet řidičů, kteří jsou průběžně tzv. vybodovaní

20 % – podíl žen na přestupcích

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR