Ústavní soud považuje odpovědnost provozovatele vozidla za správnou, změnu odmítl

Pokud se nepřizná nebo nebude zjištěn řidič motorového vozidla, který způsobil porušení zákona či vyhlášky, ponese dál zodpovědnost provozovatel. Toto pravidlo, podstatné pro používání firemních vozidel, odmítl dnes (22.5.2018) Ústavní soud změnit.

 

Senát vedený předsedou Pavlem Rychetským odmítl návrh Krajského soudu v Ostravě na změnu zákona o provozu na pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu. Ty ustanovují, že za vozidlo nese odpovědnost jeho majitel či provozovatel. Ten platí i případné pokuty, pokud není zjištěn řidič.
Krajský soud v Ostravě podal návrh v souvislosti s případem z Ostravy, kdy blíže nezjištěný řidič opakovaně nechal stát služební vozidlo v křižovatce. Podle navrhovatel zákon přenáší na provozovatele auta odpovědnost za případné pochybení jiného člověka, který usedl za volant a nectí presumpci neviny.
Ústavní soud ale považuje současnou právní úpravu za správnou. „Ústavní soud shledal, že zásah do vlastnického práva, který je spojen s objektivní odpovědností provozovatele vozidla za správní delikt podle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, obstojí jako přiměřený k sledovanému cíli. Důvod, pro který zákonodárce přistoupil ke stanovení objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla nad rámec již existující úpravy přestupků podle zákona o silničním provozu, spočívá ve snaze odstranit stav, kdy některé z těchto přestupků nebylo možné ve velkém počtu případů postihovat. Bylo sice spolehlivě prokázáno, že se přestupek stal, chyběly však účinné prostředky ke zjištění osoby řidiče, který se ho měl dopustit. Automatizované technické prostředky často nezaznamenaly pachatele, nebo jej nezaznamenaly natolik ostře, aby jej bylo možno ztotožnit s konkrétní osobou. V případě neoprávněného zastavení nebo stání pak bránila identifikaci řidiče jeho nepřítomnost. Jiné možnosti zjištění osoby řidiče byly zpravidla velmi omezené. Přehled o tom, kdo vozidlo užíval, by nicméně vždy měl mít jeho provozovatel,“ uvedl Ústavní soud.
Martin Šidlák
Foto: Pixabay