62 mrtvých na milion obyvatel: ČR je v nehodovosti na 21. nejhorším místě v Evropě

Ve čtvrtek 4. dubna zveřejnila Evropská komise statistiky smrtelných nehod, ke kterým došlo v uplynulém roce na silnicích Evropské unie. Z nich vyplývá, že na silnicích EU28 zemřelo v roce 2018 na 25 100 osob (počítáno do 30 dnů po nehodě). To je o 200 méně (tj. o zhruba 1 procento) než v roce 2017.

 

Celkový počet nehod sice trochu klesá, ale mezi jednotlivými zeměmi jsou velké rozdíly. „Státy EU28 tak potvrdily svou pověst, že jejich silnice jsou nejbezpečnější na světě. Na milion obyvatel v nich loni zemřelo při dopravních nehodách 49 osob, zatímco poslední údaj publikovaný Světovou zdravotnickou organizací za celý svět za rok 2016 dosahuje hodnoty 182,“ uvádí Roman Budský z Platformy Vize nula.
Pokud se jedná o počty usmrcených na jeden milion obyvatel, nejbezpečnější silnice mají ve Velké Británii (28 obětí), Dánsku (30), Irsku a Nizozemsku (po 31) a Švédsku (32). Naopak nejhorší situace byla v Rumunsku (96 obětí na milion obyvatel), Bulharsku (88 obětí), Lotyšsku (78 obětí), Chorvatsku (77 obětí) a Polsku (76 mrtvých). Nejvyššího poklesu dosáhli ve Slovinsku (-13 %), Litvě (-11 %), Bulharsku (-9 %), Slovensku a na Kypru (shodně pokles o 8 %). Naopak největší nárůst byl zaznamenán v Lucembursku (+44 %), v Estonsku (+40 %) a ve Švédsku (+28 %). V 17 zemích počty mrtvých poklesly, v 9 vzrostly, v Dánsku se meziročně situace nezměnila. Definitivní údaj za Nizozemsko zatím není k dispozici.
V České republice v roce 2018 zemřelo 62 osob na milion obyvatel. V roce 2017 to bylo 55 lidí. Meziročně počet mrtvých na milion obyvatel vzrostl o 14 procent. „Česká republika se tak zařadila mezi 9 členských států EU28, kde meziročně počet obětí narostl. Navíc 14procentní nárůst byl čtvrtý nejvyšší. Naše země obsadila 21. nejhorší příčku ze všech 28 zemí. To je ve srovnání s rokem 2017, kdy jsme byli společně s Belgií a Itálií na 16.-18. místě, citelné zhoršení,“ uzavírá Roman Budský.

Foto: Pixabay