Počet úmrtí na městských komunikacích klesá, stále je ale příliš vysoký. Nejohroženější jsou chodci, cyklisté a motocyklisté

1

Žijeme v době, kdy se řada evropských měst a obcí zabývá kvalitou ovzduší. Kvůli zlepšení životního prostředí EU odrazuje od užívání osobních automobilů. Řešení je celá řada a patří mezi ně i opatření, která budou dávat větší prostor chodcům, cyklistům a motocyklistům. Právě ti jsou ale ve městech nejohroženější a proto přesedají do automobilů. Není se proto čemu divit, že se následně potýkáme s dopravními kolapsy souvisejícími s množstvím automobilů a přehlcením městské dopravy.

Podle údajů ze statistik posbíraných v letech 2010 – 2017 se snížila úmrtí na městských komunikacích přibližně o polovinu. Alarmující je však počet zabitých a vážně zraněných. Evropská rada pro bezpečnost dopravy (ETSC) upozorňuje, že 70 % úmrtí a vážných zranění na silnicích v evropských městech tvoří 3 nejzranitelnější skupiny účastníků silničního provozu: chodci, cyklisté a motocyklisté. Vyplývá to ze zprávy společnosti DEKRA CZ, která na výsledky průzkumu Evropské rady pro bezpečnost dopravy upozornila.

ČTETE TAKÉ: 62 mrtvých na milion obyvatel – ČR je v nehodovosti na 21. nejhorším místě v Evropě

Řešením může být podle zveřejněné zprávy zvýšení investic do infrastruktury a městských dopravních systémů, které zohlední právě chodce, cyklisty a motocyklisty. Je nezbytné, aby účastníci provozu důvěřovali městským komunikacím. ETSC chce v příštích deseti letech vidět snahu o vybudování bezpečnější infrastruktury napříč všemi evropskými městy. Pozornost by měla být zaměřena i na rychlostní limity a jejich dodržování, problematiku rozptýlené pozornosti a jízdu pod vlivem návykových látek. „Tlak na využití obnovitelných zdrojů a snížení emisí v dopravním provozu zejména ve městech (tzv. intravilánu) je nepřehlédnutelný. Nesmíme však spoléhat pouze na účinnost represivních opatření. V neustálém omezování řidičů např. rychlostními limity, zpomalovacími prahy, zužováním komunikací či umisťováním radarů kompletní spásu nevidím. Nezapomínejme na vhodné působení formou prevence. Účastníci silničního provozu by měli hlavně sami pochopit, proč respektovat pravidla. Tam zatím cítím značné rezervy,“ říká Martin Bednář ze společnosti DEKRA.

Počet úsmrcení klesá
V České republice se počet usmrcených osob na městských komunikacích snížil z 291 v roce 2010 na 193 v roce 2017. Odhadovaný roční průměrný pokles počtu úmrtí na městských komunikacích za stejné období činil 5,5 % ve srovnání s meziročním poklesem 3,7 % na venkovských silnicích. Jedním z klíčových bodů řešení nehodovosti je prosazování bezpečné rychlosti jízdy. Mnoho zemí překračuje povolenou rychlost 50 km/h. Byly zjištěny i obrovské rozdíly v úrovni bezpečnosti v rámci EU. Na městských silnicích je úmrtnost nejvyšší v Rumunsku – asi 105 lidí na milion obyvatel měst, což je čtyřnásobkem průměru EU. Naopak ve Švédsku činí toto číslo 9 lidí, ve Spojeném království 11 lidí, v Nizozemsku 13 lidí a v Irsku a Španělsku 14 lidí na milion městských obyvatel. Největšího pokroku při snižování počtu úmrtí na městských komunikacích v letech 2010 až 2017 dosáhlo Lotyšsko, Řecko, Portugalsko a Polsko.

SOUVISEJÍCÍ:
Nejrizkovější silnice je v Suchdole u Kutné Hory. Kterým úsekům se ještě vyhnout?
Únava je příčinou až pětiny nehod
Čeho se nejvíc bojíme za volantem? Ostatních řidičů!