Každou desátou nehodu zaviní mladý řidič

Každou desátou nehodu v České republice způsobí mladý řidič ve věku do 24 let. I přes meziročně mírně klesající tendenci je však počet usmrcených či těžce zraněných lidí při těchto nehodách stále alarmující.   

 

Aktuální statistické údaje o dopravní nehodovosti na území České republiky v roce 2019 potvrzují usmrcení 84 osob a těžká zranění u 272 osob v případech, kdy nehodu zavinil mladý člověk ve věku do 24 let řídící motorové vozidlo. „Jako zcela nezbytné vidím v této situaci především zvýšení zodpovědnosti právě na straně mladých řidičů. Auto totiž není jen symbolem svobody, rychlosti či sociálního statusu. V nezkušených a nezodpovědných rukách se z něho může velmi lehce stát zbraň, která trvale změní životy řady nevinných lidí,“ upozorňuje Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce, s nimiž vyvíjí a realizuje projekty, týkající se informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. Dlouhodobě realizovaným projektem je mimo jiné kampaň Ty to zvládneš.
Mladí lidé často inklinují při jízdě motorovým vozidlem k přeceňování svých schopností a jejich nezkušenost si nezřídka vybere na silnici tu nejvyšší daň – lidský život či vážná zranění. „Ze statistik vyplývá, že mladí řidiči ve věku do 24 let zaviní každou desátou dopravní nehodu. Na svědomí mají ale každého šestého mrtvého nebo těžce zraněného,“ doplňuje údaje ppor. Miroslav Kolda, vedoucí Oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
Potvrzuje se rovněž, že pravděpodobnost usmrcení u dopravní nehody zaviněné mladým řidičem je až o 75 % vyšší než u ostatních dopravních nehod. Právě při fatálních nehodách mladých řidičů zahynou obvykle dva nebo více účastníků. Tito řidiči, více než sebe samotné, ohrožují v mnoha případech ostatní účastníky silničního provozu a často právě své spolujezdce. Například sedm z deseti mladých dívek, které na území států Evropské unie zahynou v automobilu, umírají jako spolujezdkyně svých vrstevníků.
Příčin dopravních nehod mladých řidičů je hned několik. „Vedle řidičské nezkušenosti je často na vině agresivní nebo nebezpečné chování, vyhledávání adrenalinových situací, často ve spojení s alkoholem nebo s drogami,“ potvrzuje důvod tragických následků nehod na silnici MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a dodává: „Pomoci může i okolí řidiče, pokud si jeho kamarádi sednou k němu do auta i ve chvíli, kdy vědí, že je pod vlivem drog nebo alkoholu, není to projev jejich důvěry, ale jejich lehkovážnosti.“
Řešení tohoto problému má především preventivní charakter. „Řidič se za zkušeného považuje po ujetí jednoho sta tisíce kilometrů, to je ale v autoškole nemožné. Pokud by ale mohl své první dva až tři tisíce kilometrů absolvovat po boku zkušeného řidiče, pravděpodobnost dopravní nehody by se tím výrazně snížila,“ navrhuje plk. Mgr. Pavel Žíha, vedoucí Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
Zdroj: Ty to zvládneš