Emise vzniklé opotřebením pneumatik jsou 1200x horší než ty z výfuku.

V souvislosti s emisemi se veškerá pozornost soustřeďuje na to, co proudí z výfuků automobilů. Nezávislá studie ale ukázala, že existuje 1200 krát horší zdroj znečištění, který nikdo nereguluje – jsou to emise vzniklé opotřebováváním pneumatik.

Analýza britské společnosti Emission Analytics přinesla překvapivé zjištění: Škodlivé částice vznikající opotřebováváním pneumatik a také brzd jsou velmi vážným ekologickým problémem, který je dále zhoršován rostoucí popularitou velkých těžkých vozidel, jako jsou SUV, a také poptávkou po elektrických vozidlech. Ty jsou totiž kvůli bateriím těžší než klasická vozidla, takže se jejich pneumatiky a brzdy opotřebovávají rychleji.

Tyto emise navíc nikdo nereguluje. Všichni se zaměřují jen na emise CO2, které proudí z výfuku. Právě na jejich snižování tlačí evropské normy a předpisy. Tzv. Nevýfukové emise (NEE z anglického non-exhaust emissions) jsou částice uvolňované do vzduchu při opotřebení brzd, pneumatik, ale i povrchu vozovky nebo vířením prachu ze silnic v důsledku jízdy vozidel.
Nejde o skleníkové plyny, ale o prachové částice, které významně zhoršují kvalitu ovzduší. Podle Emission Analytics jsou až 1000x horší. Přesněji se nazývají pevné části PM10 a PM2,5. Číslo udává vždy maximální velikost prachových zrnek v mikrometrech. Pro srovnání – lidský vlas má v průměru 50-70 mikrometrů. Problém je, že čím je částice menší, tím dále se v lidském těle dostane a může způsobovat problémy. Částice na 10 mikrometrů buď zachytí sliznice nebo třeba chloupky v nose, člověk je dokáže vykašlat. Ty menší se ale v těle hromadí a usazují se především v plicích a skrz ně se mohou dostat až do krevního oběhu. Automobilová doprava podle studie přitom „může“ až za 60 % všech emisí PM2,5 a 73 % PM10.

Společnost Emission Analytics provedla i reálný test na silnici s rodinným hatchbackem nespecifikované značky. Na zcela nových a správně nahuštěných pneumatikách emitovala auto 5 800 mikrogramů těchto částic na kilometr. Přitom limit stanovený pro pevné částice z výfukových plynů je pouze 4,5 mikrogramu, nebo víc než 1200krát více (přesněji 1289x víc). Na podhuštěných nebo opotřebených pneumatikách by byl výsledek ještě horší.
„Děsivé je, že zatímco emise výfukových plynů byly po mnoho let přísně regulovány, opotřebení pneumatik je je zcela neregulované. S rostoucími prodeji těžších SUV a elektrických vozidel poháněných bateriemi jsou emise NEE velmi vážný problém, “ konstatoval analytik společnosti Richard Lofthouse. Cestou je snižovat hmotnost vozidel a vyvíjet pneumatiky, které se méně opotřebovávají. Podobná snaha by měla ve vývoji směřovat také k brzdám.

Martin Šidlák, psáno pro IDNES
Foto: Pixabay